Minnesdag

Den 27 januari 1945 befriade ryska trupper den nazistiska dödsfabriken Auschwitz i södra Polen. Sedan 1999 har detta datum varit officiell svensk minnesdag över Förintelsens offer. 2005 följde övriga (Väst-) världen i Sveriges fotspår.
On January 27, 1945, Russian troops liberated the Nazi death factory Auschwitz in the south of Poland. In 1999 this date became an official Swedish day of remembering the victims of the Holocaust. In 2005, the rest of the Western civilisations followed the Swedish example.
I år övervarade jag tilldragelsen i Göteborgs liberala synagoga. (Staden har två synagogor: en liten, traditionell, och en stor, mindre traditionell.)
This year, I attended the event in the Conservative (in Sweden called ”Liberal”) synagogue. (The city has two synagogues: one small, traditional, and the one major, less traditional.)synagogue


Byggnaden från 1855 var i det närmaste fullsatt och bland hedersgästerna och talarna fanns bl.a. professor Bo Rothstein och stadens lutherske biskop, Carl Axel Aurelius.
The old building from 1855, was almost full. Among the guests of honour was among others professor Bo Rothstein, and the Lutheran Bishop of Gothenburg, Carl Axel Aurelius.


Två som överlevde Förintelsen, Sigmund Baum och Judith Baum-Berger, berättade om det som inte låter sig berättas.
Two survivors of the Holocaust, Sigmund Baum and Judith Baum-Berger, shared the un-tellable.

Talen varvades av musik från orgelläktaren, dit organisten från domkyrkan hade hittat, liksom även Salomo Helperin med sin trumpet.
Between the speeches there was music coming from the organ loft to where the organist from the Cathedral had found his way, as had Salomo Helperin with his trumpet.
I allt utmynnade det hela i en värdig tillställning.
Altogether it was a dignified do.
Mitt bildspel från kvällen hittar du HÄR.
My slide show from the event is HERE.

Kommentarer