Mässa & snö • Fair and Snow

Veckan som gått har i min lilla värld bjudit på två höjdpunkter. Dels fotomässan som avslutades på söndagen här i Göteborg. Dels en påminnelse om att, det snö faktiskt är något som existerar!
The past week has offered my little world two highlights. The Grand Photo fair here in Gothenburg, Sweden, that came to an end yesterday, Sunday. But also a reminder of that snow still is something that exists!

* * *
Inte på 14 år har Göteborg – Sveriges näst största stad – fått stå värd för någon större fotomässa. Nej, man har fått resa till Jönköping om vårarna. Men, så hände något. Talet fick fötter och kom till Göteborg och talet var mässan som blev till ett faktum. Platsen blev givetvis Svenska Mässans lokaler, snett över från nöjesfältet Liseberg.
Gothenburg, the second largest city of Sweden, has not had the honour to host any photo fair in fourteen years! Then, something occurred: the Talks got feet, arrived in Gothenburg and the Talk was the fair that became a fact. Obvious location for this was the grounds of The Swedish Exhibition & Congress Centre located almost opposite the famous amusement park Liseberg.
Det massiva intresset tog arrangörerna på sängen. När evenemanget tog sin början fick folk ringla fram i kön i upp till två timmar på grund av för få kassor. När jag själv kom dit vid middagstid behövde jag ”bara” vänta i omkring fyrtiofem minuter. Kassörskorna var sönderstressade. Ingen fika, ingen vila! På överplan räknade jag till tretton ”vindlingar” av kön, innan biljett kunde lösas.
The massive public interest in this fair took the organisers by surprise. As the event opened up, people had to wail in lines for as much as two hours because of too few counters. When I arrived at lunch time I had to wait in line for “only” three quarters of a hour. The cashiers where exhausted, no breake, and no rest!
Sedan tog det fart. Ett paradis för alla fotointresserade. Den enda aktören av betydelse från Stockholm som inte hittade till succémässan var Adobe...
Afterwards, full speed! Indeed a Paradise for all with remote interest in photography. The only relevant big business that did not find its way out of Stockholm to this successful Fair was incredible enough Adobe...
Canon och EPSON var generösa mot allmänheten och bjöd på gratis utskrifter i A2 format. Ja, första dagen var Canon så gentila att de första dagen bjöd på utskrifter i A1-format! I alla fall tills man tvingades konstatera att utskriftstiden blev för lång i förhållande till de ringlande köerna.
Canon and Epson were very generous towards the public in offering free of charge prints from your memory stick or CD in A2 size. As a matter of fact, the very first day, Canon were so generous that they would print out one of your pictures in A1 format! That is, until they found out that this took too much time in relation to the winding queues.
EPSON visade vad deras A2-skrivare förmår på olika papper. Jag håller nu med min ”fotoguru”, Scott Kellby, om att EPSON:s skrivare och papper är oöverträffade. Så dessvärre även deras prisnivåer...
Epson showed what their new A2 printer is capable in performing on different papers. At this point I can do nothing but agree with my “photo-Guru”, Scott Kellby, who claims that the printers and papers of Epson are unsurpassed. Unfortunately, also the prices of the stuff...

Givetvis var det mässpriser på det mesta som såldes, och den stadd vid god kassa kunde göra fynd. De båda serveringsställena på mässområdet skar guld. Efter några timmar blev jag väldigt törstig och efter att ha köat i drygt en kvart fick jag köpa två små Lokavattenbuteljer för 23:–/st.!!!
The fair obviously offered reduced prices on most items, and anybody in cash could make a bargain. The two buffets coined money! After a few hours, I also too got thirsty and having waited in line for over fifteen minutes, I was able to buy two small bottles of soda for 23 Swedish Crowns ($ 2,61) each (compared to normal price of 9 Crowns, $ 1.–) !!!

***

Fotomässan erbjöd många inspirerande och delvis utvecklande föredrag. De var alla (på ett undantag när) kostnadsfria. Särskilt intresserad var jag att lyssna till gänget från moderskeppet.se: särskilt grundaren, Mattias, anföranden.
The Fair offered many inspiring lectures, all but one free of charge. I was especially interested in listening to the crew of www.moderskeppet.se, in particular its founder, Mattias.
Det var på fotomässan i Jönköping förra våren, som jag för första gången såg Mattias och hans crew i full aktion. Jag köpte då en introduktions-DVD till Photoshop och på den vägen har det sedan varit.
It was during last year’s Fair in the small city of Jönköping I first experienced Mattias and his crew in full action . I then bought one of Mattias’ products, an DVS-based basic introduction to Adobe Photoshop, and that's how it has been ever since.
I höstas kom jag ju också med på distanskursen i ”photoshopande” som Mattias håller vid Högskolan i Jönköping; en kurs på kvartsfart (7, 5 p.) som löper över ett halvår (ja, egentligen ända upp till ett år!). Allt sker över Nätet. Varje torsdagskväll läggs en ny lektion upp på olika teman och övningar. Efter sexton veckor ska man lämna in ett antal bildbehandlade prover, svarar på tio lätta frågor (missar man behöver man bara vänta en halvtimma och försöka på nytt. Nio rätta svar av på tio frågor krävs). Därefter får man ett diplom som detta.
Last fall I signed up for that distance course in “photoshopping” that Mattias gives at the College of Jönköping. It is a 1/4 of a course (7.5 p.) over half a year. Everything is done over the Internet. Every Thursday evening a new lecture is published on the Net, containing a number of videos covering different themes and exercises. After 16 weeks you are requested to send in a number of samples of your photoshop toiling. If accepted you will finally have to pass a test of ten questions. You are allowed to miss one. If you fail, you might try again after half an hour. For one year... In the end, you’ll end up with a diploma like this one:
Sant, det är inte vackert – men redigt. Jag fängslades från början av Mattias som pedagog. Han är ovanlig, eftersom han har en underhållande förmåga att inte bara förenkla inlärningsprocessen, utan även är underhållande och inspirerande.
True. It isn't beautiful – but it is honourable. From the outset I was fascinated with Mattias as an educator. He is somewhat unique as he has this capability not only of entertaining and simplify ing the actual learning process, but he is in himself is amusing and inspiring.

Jag fick tillfälle att språka lite med honom. Ville naturligtvis veta hur en ung kille (allt är relativt) som han hade hamnat på det här spåret.
Fortunately I had the opportunity to speak with him. I was a bit curious how come that a young chap (everything is relative...) like him came to climb this particular tree.
Läs HÄR om vad Mattias själv skriver om mässan!

– Jag började som musiker på 90-talet men jag tröttnade eftersom det är en så lång process. Kändes som om jag behövde ett snabbare kreativt utlopp.
Mattias berättade, att han 2003 började undervisa vid Högskolan i Jönköping just i bildbehandling. Men, undrade jag, hur kom han in på det spåret?
– In the 90s I started off as a musician, but got tired of it, since music, from the beginning to a finished result, is such a time consuming process. I felt that I needed to get a faster outlet for my creativity. Mattias explained that he back in 2003 he began teaching at the College in Jönköping in digital imaging. But what, I asked, made you follow that path?
– Insåg att jag bara var en just lagom bra fotograf, men däremot en duktig lärare i bildbehandling. Ingen som sett grabben i action kan heller påstå något annat. Som om han inte är född pedagog så har han formellt meriterat sig. (Naturligtvis är det så, att varje fackman som brinner för sitt ämne och som är väl bevandrad i det, i allmänhet också är en god kommunikatör även utan formella papper på saken: det motsatta är däremot inte sant. ”Behörighet” innebär långt ifrån alltid verklig pedagogisk kompetens.)
– Well, I realised that I was just sufficiently a photographer but a real good teacher in digital imaging. Nobody whom have seen this kid action would be able to contradict that statement. As if he was not a born educationalist, he have also made sure to formally qualify. (Of course, any expert in a field, dedicated to his subject, is more often than not also a good pedagogue also without any formal grade in pedagogy. However, the opposite is not true: a formal grade in pedagogy does for sure not vouch for any real communicative competence.)

För den som är intresserad av bildbehandling är få sidor på Nätet så tillgängliga som Mattias.
Moderskeppet började som en lite blogg om Photoshop samtidigt som jag skrev lite för Kamera & Bild. Det var för två och ett halvt år sedan som den blev en egen firma på halvtid. Klev in som delägare gjorde då även Fredrik Holm.
For anybody interested in Digital Imaging Mattias’ web site is easy of access like few.
– Originally, [www.moderskeppet.se] started of as a Blog about Photoshop and at the same time I occasionally wrote for [the Swedish photo magazine] Kamera & Bild. Two and a half years ago it became a part time commercial business. At that time, Fredrik Holm stepped in as joint owner as well.
Nu är inte ett namn som moderskeppet direkt något som för tanken direkt till foto och bildbehandling. Jag frågade Mattias om han möjligen inspirerats av George Adamski och andra UFO-fantaster. Han ler åt frågan och svarar:
– Visst inte. Nej, namnet kom från teveserien ”Vet” på 1980-talet. (I stram förvirring kommenterade jag inte detta eftersom programet var mig totalt okänt, jag kom ju inte tillbaks till Sverige förrän 1994, efter närmare tjugo år utomlands, efter visst hattande under 1970-talet.)
The name moderskeppet, “the Mother ship”, is nothing you immediately associate with photography and digital imaging. I asked Mattias if he possibly had bees inspired by George Adamski and other UFO-freaks. He smiles at the question and answers:
– No, for sure, it originates from the telly show “Vet” from back in the 80s. (Perplexed my his answer I refrained from commenting as I did not knew of that show; I did not return to Sweden before 1994, after some twenty years abroad.)

* * *

Första mässdagen, fredag, kom drygt niotusen besökare. På lördagen erkändes det i lokaldraken, att tillströmningen tagit arrangörerna på sängen och det utlovades årligen återkommande arrangemang. På lördagen kom över tiotusen och igår, söndag, med reducerade mässpriser och allmän ledighet...?
The first day of the Fair, Friday, some nine thousand visitors showed up. On Saturday, in the local newspaper, the responsible for the fair admitted that the enormous crowd had catched them napping. Now is was promised to make the Photo fair into an annual springtime event. On Saturday more then ten thousand people visited the fair. And Sunday, with even more attractive discounts and the free day of the week...?
Själv kom jag över Kellbys rykande färska översättning av hans guide till Lightroom 2, liksom två av Moderskeppets DVDer.
I myself got hold of the just published Swedish translation of Kellby’s new guide to Adobe Photoshop Lightroom 2 as well as to of the instruction DVSs from www.moderskeppet.se
Vi är många som ser fram mot de utlovade kommande fotomässorna!
We are plenty who looks forward to promised Photo fairs in the future!
* * *
VINTERN ÄR INTE ÖVER
THE WINTER IS NOT YET OVER
och så finns fortfarande detta vackra vita som kallas SNÖ.
I lördagsväll vräkte detta ned över vår stad och gav den den där milda, tysta, skimrande fernissan som bara är alltför kortlivad. Dagen därpå porlade smältvatten ur stuprören...
and SNOW still exists in this world (but rarely in this city). Last Saturday night there was an impressive amount of snow coming down, covering our city with that mild, quiet, glimmering veneer that is only to be found to short time here. The following day, meltwater murmured from the drainpipes...Kommentarer

Skicka en kommentar