Fettistagen • Shrove Tuesday

Det är en tradition att de tappre i Svenska Semleakademin på fettisdagen varje år, i ur och skur, sedan 1993 samlas på krönet av Floras kulle mitt i Göteborg för att där sjunga semlans lov.
Since 1993 it's now a tradition that the valiant members of The Swedish Academy [for the promotion of] Semla, gathers on Shrove Tuesday on the top of Flora's mound in midd Gothenburg. Here they sing the semla's praises, in rain or shine.Men också för att tillkännage årets vinnare i bageritävlingen! I år blev det Focusbageriet i Gårda som tog hem priset.
But here they also make public the annual winner in the bakery contest! This very year, Focusbageriet ("Focus Bakery") in Gårda who carry off the first prize.Sällskapets ärevördige, ständige sekreterare, heter Björn Clarin. För oss som växte upp på 60-talet är han mest känd som Humle i kapten Bäckdals skafferi...
The right honorable, permanent secretary of this society is Mr. Björn Clarin. To us, who grew up in Sweden in the 60s, he is more known as Humle in the tele-show "Captain Bäckdal's pantry".

* * *
Senare samma grådaskiga tisdag skulle jag till en studiecirkel i stan. Gick hemifrån en dryg timma tidigare, i akt och mening att på ett rekommenderat kafé, i lugn och ro, avnjuta en semla (eller två) innan kvällens övningar.
Later on that greyish Tuesday I had to attend a study circle downtown. I left home about one hour earlier in order so sit down at a recommended café and to enjoy a semla (or two).
Gissa hur förvånad jag blev av att möta synen av en lång kö som ringlade sig ut på den duggigga gatan. Påminde något om varubristernas gamla Östeuropa. Bestämde mig för att haka på. Det gick långsamt. Kaféets båda våningsplan var fullsatta. När kön väl hade avancerat inomhus delades den i två: till vänster för att köpa ut semlor. Den till höger för oss optimister som avsåg att fika på stället. Men, här blev kön också mer kaotisk. Ja, aggressiv. Då lämnade den. Till slut fick jag ändå mina semlor. De var välgjorda också. På Fröken Olssons kafé!
Guess my surprise since long line of people winding out in the drizzling rain. It resembled the sight of Bad old East Europe. I decided to hang by. Once indoors, the line split into two: to the left for purchasing your semla, and to the right for us optimists geared on having a cup of tea as well in the café. However, soon enough it became a little bit chaotic, even aggressive. At that point I gave up. However, I did in the en managed to get my semlor (pl. of semla). And they where very nicely done as well. Where? At good old "Miss Olsson's Café".

Kommentarer