Musikalisk höjdpunkt • Musical highlightVeckans höjdpunkt för egen del var otvivelaktigt konserten i lördags eftermiddag.
Den vackra Hagakyrkan i nygotisk stil stod värd och var fylld till sista plats när vi kom dit. Stolar började distribueras och jag placerade mig i självaste koret där flera stolrader snabbt sattes ut.
As far as I am concerned, the past weeks highlight was the Saturday afternoon concert at the beautiful, new-gothic Haga-church. The place had reached its capacity when we arrived there, some twenty minutes ahead, but chairs was suddenly handed out and I found my self seated at the front row in the chancel.

Staffan Scheja inledde med att uppföra första satsen ur Schumanns Fantasi i C-dur op.17. Tillsammans med Aurora Chamber Solists bjöds därefter på Pianokvartett op. 47 i ess-dur, av samme kompositör.
World famous Staffan Scheja opened with the first movement of Schumann's Fantasy in C-major op 17. After that piece followed, by the same composer, and with the aid of The Aurora Chamber Soloists, The Piano Quartet op 47 in E flat major.Vilka var de då? Staffan Scheja behöver ingen närmare presentation, knappast heller cellisten Per Nyström. Däremot kan en presentation vara lämplig av männen som höll i violin respektive viola. Det var israelerna Daniel Bard från Haifa som förde i violinen och Guy Ben-Ziony från Tel-Aviv, violan.
And what about the musicians? Well, Staffan Scheja needs no presentation. Nor the cellist, Per Nyström. However a brief presentation of the two young Israelis playing the violin and the viola: Daniel Bard of Haifa played the violin, and Guy Ben-Ziony of Tel-Aviv the viola.

Daniel Bard, Staffan Scheja och Guy Ben-Ziony

Vi samtalade lite grand på hebreiska under pausen. Också meister Scheja hängde med ganska bra i språket. "Min hustru talar hebreiska med barnen därhemma, så jag har ju snappat upp ett och annat", noterar han med ett leende. De båda israeliska musikerna berättade bland annat att de ofta spelar i Sverige.
During the intermission we had a brief conversation in Hebrew. Also meister Scheja managed the language quite well. He explained smilingly: "My wife always use Hebrew with our kids at home so I have obviously been able to catch up a few words here and there". Among other things, the two Israeli musicians tells me that they often preform in Sweden.

Efter pausen följde Brahms magnifika Pianokvartett n:r 1 i g-moll. Opus 25. Staffan Scheja är musiker av världsklass och musikerna fick motta publikens stående ovationer.
Following the intermission the magnificent tunes of Brahm's Piano quartet No. 1 in G minor filled the premises. Staffan Scheja is a musician of international but they all received standing ovation.


* * *
I veckan lades ett förslag om att göra något på den bedrövliga, stora ytan framför Göteborgsoperan. Som synes är inget varde sig i för- eller bakgrund särskilt vackert, även om man gör vad man förmår inom Operans väggar.
In the course of the week, proposition bill was forwarded in the City council to do something with that deplorable grand space in front of the City's Opera House. As you may se, there is nothing particular beautifully in neither the forefront or in background here, even though they do what they can within the confinement of the Opera House itself...

Förslaget som lagts fram för stadens ledare går ut på att kopiera Londons "London Eye". (Göteborg har ju hur länge som helst kallats för "lilla London", utöver vädret oklart varför, så varför inte.) Redan innan så mycket som en mutter tagits fram för projektet, har det tilltänkta, väldiga pariserhjulet redan fått ett namn i vitsiga göteborgares mun: "Högfärden"...
For centuries, Gothenburg have been called "little London," and the proposal suggest the construction of a hough Ferris wheel, corresponding to the real "London Eye". Before any decision even have been taken on the issue, the witty natives of Gothenburg have already named the wheel, högfärden. Alright, it looses in translation and you would need to know some Swedish to have a good laugh out of that one...

* * *
Jag erkänner mig skyldig.
Jag är missbrukare!
Inte en vecka i dessa tider utan en semla!
Eller två...
Okay. I do plead guilty. I am indeed an addict! Not one week in these season without a semla! Or maybe even two, or...Vad är Hamantashen ("Hamans öron") jämfört med goda semlor?!
What is Hammantashen in comparison to tasty semlor?!

* * *


I Nordstan pågår en påkostad som spännande fotoutställning kallad Livets steg.
Det är fotografen Anders Ryman som stått bakom den kamera som dokumenterat skilda övergångsriter världen över.
Downtown, there is right now an ongoing photoexhibition at the large comercial center Nordstan. It is the photographer Anders Ryman who has been swinging his camera all over the world, documenting different Rites de passage.

Riter som markerar individers början på ett nytt skede i livet. Det handlar med andra ord om ett antropologiskt projekt. De halvannan meter breda bilderna är specialbehandlade för utomhusutställning (till en kostnad för var och en av dem om drygt fyra tusen kronor, berättar fotografen för mig). Man förstår att behovet av sponsorer är avgörande för ett projekt som detta. Men resultatet är härligt.
This is rites that marks new stages in life. It is in other words an anthropological subject. The meter and a half wide photos are specially mounted and prepared for outdoors exhibition. (The photographer told me that the mounting cost of each one of them is just over four thousand Swedish Crowns, or $ 450.–.) The need of sponsoring is obvious in a project like this. And the result is splendid.

Kommentarer