Vårtecken • Signs of spring

Det går långsamt, men det går mot vår.
Slowly but steadily – towards spring!
Ett vårtecken gott som något är den årliga turistmässan som varje år äger rum i Göteborg.
Hit kommer utställare inte bara från världen alla hörn för att visa upp hur förträffliga de är för din fantasi och plånbok, utan även från regionala svenska turistorganisationer.
A sign of spring good as any is the annual Tourist Fair in this city of Gothenburg, Sweden. This fair attracts not only participants from all the corners of the earth with the intention to show how good their respective countries are to your imagination and wallet. No, the fair also attracts plenty of regional based Swedish tourist organizations as well.
Från storslagna Värmland • From magnificent province of Värmland

Försöker kränga Kungliga huvudkommunen
Trying to flog the Royal Capital.


Det bjöds även på seminarier och föredrag Vi bevistade tre. Den första var Jörgen Fredriksson som berättade om den gamla Sidenvägen.
Seminaries and lectures where offered. We participated in three of them. The first being that of Mr. Jörgen Fredriksson, who gave an exposition about the old Silk Trail of Asia.
Spännande!
It prooved very interesting!
I väntan på herr Ryman
In anticipation of Mr. Ryman.


Om Anders Ryman och hans foton har jag berättat tidigare (en bit ner i den texten), och nu fanns han representerad också här med sin utställning. Han höll en stimulerande föreläsning om sina resor och utveckling från antropolog till fotograf.
I have in a previous post (a bit down in that text) mentioned Anders Rydman. Now, he was represented here together with his unique exhibition. He gave a stimulating and entertaining speech about his journeys and personal development from being an anthropologist to become a photographer.

Jonathan Freud

Det var extra kul att att lyssna till Jonathan Freuds utläggning och erfarenheter som reseledare i Sydafrika. I trettio intensiva år bodde Jonathan i Israel och det var där som vi lärde känna varandra på 1970-talet. Karln äger talets gåva som få och att lyss till honom är alltid njutbart. Aldrig någon ro och ingen vila. Alltid på väg är han, den gode Jonathan.
It was particular fun to listen to Jonathan Freud. I know him personally from Israel in the 1970s where he lived for some thirty years. The man has the gift of speech and it is always enjoyable to listen to him. Now he spoke about his "new" country, South Africa, where he is (as in Israel) a tourist guide. No peace and no rest, good old Jonathan seem always to be on the move.
Berättelsen om hans livsresa skulle kunna bli föremål för långt flera sidor, än de böcker som han genom åren själv har skrivit. Så, om du någonsin funderar på att turista i Kgalema Motlanthes Sydafrika, se då till att få Jonathan som guide!
The story of his lives journey would make a book much larger than his own writings combined. So, if you ever consider visiting Kgalema Motlanthe's South Africa, just make sure to connect with Jonathan and have him as a guide.

*

I det övriga vimlet av folk och föredragande siktade jag även Bosse "bildoktorn" Andersson.
Among the crowds of visitors and lecturers I also noticed Bosse "The Car Physician" Andersson.
Bosse "bildoktorn" Andersson • Bosse "The Car Physician" Andersson
*
Om nu några illasinnade, med ömtåliga paket under armen och revolver i livremmen, skulle ha försökt med någonting mot mässan så fanns Försvaret på plats! Till och med Flygvapnet, i alla fall främre hälften…
In the unlikely event of somebody in possession of a "delicate" case under his arm and a gun in his belt would have tried anything against the Fair, lo and behold, what remains of the Swedish Defense was in place. Even the Royal Air Force, at least the cockpit...
Utanför Mässhallarna stötte jag på detta ombud för det unga Norge. Kunde inte motstå frestelsen. Frågade om jag fick. Och det fick jag. Där och då! Här är resultatet...
Outside the Convention Center I bumped into this young representative of Norwegian youth. I cold not withstand the temptation. I asked if I could. And I was allowed. Right there and then! And this is the result...
*
SE MITT BILDSPEL FRÅN TURISTMÄSSAN HÄR!
SEE MY SLIDE SHOW FROM THE TOURIST FAIR HERE!


*

På Viktoriabron arbetas det vidare.
The work on then Victoria Bridge continues.
Under veckan skedde det så, äntligen, – efter månader av förberedande arbeten – tid att gjuta själva den nya bron. Om förbipasserande ägnat arbetet någon uppmärksamhet åt arbetet har man nog förväxlat de tillfälliga arbetsbroarna med den riktiga. Men nu, i onsdags, blev det av.
Finally! During the past week, and after month's of preliminaries, the time had come to actually cast the new bridge. Had any outsider payed any attention at all to the construction site, they might have been under the impression that the different temporary labour connections was the new one. Wrong! But last Wednesday it was finally made.
Det var viktigt att hela bron gjöts i ett stycke, s.a.s. Vädret var verkligen lyckosamt. När konstruktionen väl har ”bränts” så ska gjutformerna bort, matta läggas ut och på den ett tjockt lager asfalt.
It was important that the entire bridge was casted in one go. The weather that day was also very good for the purpose. Once the reinforced concrete have hardened the mould will be dislodged and a thick layer of asphalt added on.
Sedan återstår påkörningsramperna.
Then what remains is the entrance ramps.

*

Jag noterar för första gången att statsmonopolet Apoteket har öppnat en ”shop” (varför får det inte heta affär?).
This week I noticed for the first time that the government pharmacy monopoly, Apoteket, have opened something they call a "shop" (why can't the just use the plain Swedish word affär?)

Här krängs vad som kan tänkas behövas men som inte är receptbelagt… Egentligen märkligt att Sverige inte har någon motsvarighet till de amerikanska drug stores.
Here they sell everything that is not on prescription... Actually, it is weird that in Sweden there is no counterpart to the Drug stores in the U.S.

*

På eftermiddagen i fredags kapade tjugotalet ungdomar (de flesta i tonåren) ena körbanan vid en korsning på Nya Allén! Hemmagjorda banderoller spärrade gatorna.
Friday afternoon some twenty kids (mostly teenagers) occupied part of a main road and closed it down to all traffic making use of banderoles. Ockupanterna roade sig med att hoppa, leka och bete sig. Runt om polisfordon med påslagna blåljus. Några med polislön och med skylten ”Dialogpolis” på ryggen, var framme och talade med dem. Jag frågade en av de ordinarie poliserna vad som var på gång och fick veta att ungarna hade kommit tio minuter tidigare och meddelat att de ämnade hålla vägen stängd i tjugo minuter.
The young Anarchistic misfits amuse themselves by playing, dancing and jumping around in the street, surrounded by police vehicles, blue lights on. Some "guardians of the Law," wearing the sign "Dialogue Police" tried to come to term with them. No such luck! I asked one of the ordinary officers what was going on, and he told me the kids had arrived ten minutes earlier and stated that their intention was to keep the lane closed for twenty minutes.
Och nej, tillstånd för spektaklet i rusningstid hade de inte. Kunde inte låta bli att undra, ”Men varför ingriper ni inte och rensar vägen från dem”. Uppgivet nickade den unge konstapeln och förklarade att de var ”grundlagsskyddande”. ”Grundlagsskyddande!” utbrast jag retoriskt: är det inte er skyldighet att ingripa? Jo, grabben förstod, men förklarade tålmodigt att de ingenting kunde göra med mindre än att högsta polishönset själ aktivt så beordrade. ”Du menar att ni är maktlösa mot lagbrytare utan att aktivt bli tillsagda av er högsta chef att ingripa?!”. ”Svar: ja.”
Of course, the had no permission for their manifestation. So I asked, "Why then don't you act and open the street?" The young police constable explained that this was a matter of "constitutional right"! "Constitutional right?!" I asked rhetorically: "Is it not your duty to interfere?" Alright, the kid understood, but explained that nothing could actually be done before the chief of police so decided. "So," I asked, "what you are tilling me is that you are not allowed to deal with those who brakes the law without the explicit 'go ahead' from your highest chief?" "Answer: Yes, Sir."
Jaha…
Well...

Kommentarer