Allt återuppstår • Everything revive

Jag är sen med uppdateringen den här veckan.
Och här är orsaken....
I am late updating this week.
The reason being...
Arbetsrummet inslängt i vardagsrummet!
The workroom exiled into the living room...!

Sista ungen utflugen! Slippa sitta med kontor i hall. Röja rum, måla och tapetsera. Montera upp 1700-tals säng, måla nytt, temporärt arbetsbord.
Ursäkterna travar upp sig på en hög.
Last kid have left home! I won't have to make fine with a corner of the hallway as my office anymore!
Excuses keep piling up...
Mitt nya arbetsrum. 1700-tals sängen blir dock kvar.
My new work room/study (before furnished). The 1800-century bed will remain though.

*
Runt om vårt torp sträcker bl.a. vitsipporna på sig i någon förunderlig soldyrkan.
All around our little summer cottage, wood anemones stretches towards the sun in some particular worship.
På en annan plätt står det här gänget. Ser de inte lite konfunderade ut? Som om de undrade: "Vad gör vi här? Varför? Var är 'här'?"
In another spot this lot hang around. Don't they look somewhat confused? As if they where asking: "What are we doing here? Why? Where is 'here'?"
Ja, helgen har med stort utbyte tillbringats på torpet.
Indeed, we got much out of spending the past weekend at our weekend cottage.
Inte uppkopplad.
Avkopplad.
Not on line.
Relaxed.
Ges heller ingen tid att fota när man rengör och donar det stora lilla växthuset.
Neither any time to take pictures when attending the needs of my great little greenhouse.
Men, även i stan har våren definitivt slagit till. Det säkra tecknet på detta är de japanska körsbärsblommorna som med ens exploderar i sin vackra färg: på Järntorget och annorstädes.
Also the City is now definitely in hold of spring. The secure sign of this being the flourishing Japanese cherry flowers virtually exploding over night at Järntorget as well as in other places.Kommentarer