Borde skämmas • Ought to be ashamed

För nu har jag missat att uppdatera dig idag, söndag. Hoppas på morgondagen!
Because I have missed updating you today, Sunday. Hopefully tomorrow...

Kommentarer