KretsloppetI början av veckan avled en god väns far.
Så som judisk Lag föreskriver ägde begravningen rum samma dag.
Detta är centralt i judisk tanke.
In the first part of the week, the father of a very good friend of mine passed away.
In accordance to Jewish Law (Halacha), he was buried the same day. This is of importance in Jewish beliefs.
Centralt är också, att graven skottas igen helt och hållet av de närvarande, innan man lämnar den. Att själv greppa tag i en spade och hjälpa till, det anses som något av det finaste man kan göra för den avlidne.
Of equal importance is the covering of the grave by the funeral guests, before anybody leaves. As a matter of fact, to grab hold of the spade and helping cover the grave is considered the finest thing one can do to the deceased.

I Göteborgs judiska församling tar man nu inte så noga på hävdvunna Lagar, utan kör sitt eget lopp. Församlingsmedlemmen måste redan i livet försäkra sig om att han/hon verkligen får en riktig, traditionsenlig judisk begravning, eller något annat uppträdande.
In the Jewish community of Gothenburg, Sweden, time-honored Laws and traditions is of no great concern. Any member of that community need, while still in life and well, make prior arrangements to secure a proper, traditional Jewish funeral, should that be his/her wish.
Det förstnämnda blev det nu. Och i Traditionens föreskrivna enkelhet blev det hela en värdig tillställning för den bortgångne som för närvarande.
This was now the case and the simplicity, dictated by the Tradition, gave a frame of dignity to the dead as well as to the assembled.
På kvällen dygnet därefter inleddes det urgamla judiska påskfirandet, pesach. Under åtta dagar äts inget vanligt bröd (eller bullar), utan enbart osyrat bröd, s.k. matza, till minne av judarnas befrielse och uttåg ur Egypten, det första tillbakavändandet till deras egna land, Israel, under Moses.
Själv var jag bjuden till en "öppen" sedermåltid i Ängården. Innan maten serveras följer man en manual – Haggada ("Berättelse") – som skildrar vad som hände judarna före, under och efter befrielsen ur Egypten. Tillställningen är strukturerad som ett antikt grekiskt symposium. Till slut, sådär kring midnatt, blev det i alla fall tid att äta.
Nightfall the following day marked the beginning of the ancient Jewish Passover. For eight days no regular bread is to be consumed. Only the unleavened matza. This in commemoration of the Jew's liberation from Egypt by Moses, and their eventual return to their land. To Israel.
I was invited to a "public" Seder eve meal in Ängården (בית חב”ד). However, before food being served one is to follow a manual, the Haggada ("The Tale"), describing what happened to the Jews before, during and immediately after their liberation out of the hands of the Egyptians. As a matter of fact, the whole order is structured just like the ancient Greek Symposium. Finally, though, just around midnight the time was in to be served.

Fotografering tillåts dessvärre inte i judiska miljöer på helgdagar och jag kan därför inte dela med mig av upplevelsen den vägen. Den får i stället illustreras av bilder på matza. "Riktiga" matza är runda och ska bakas för hand i en vedeldad ugn. Sedan drygt hundra år bakas de även i maskin. Dessa är fyrkantiga och smakar inte alls lika gott som de handbakade. Men, smakar det så kostar det. Ett kilopaket maskinbakad matza köper man för cirka en hundring. Ett kilo handbakat kostar över sexhundra kronor...
Most unfortunately, photographing is strictly prohibited i traditional Jewish environment during High holidays and hence I am not able to share my experiences that way. Instead I illustrate it with a picture of the unleavened matza. "Real" matza, however, are round and hand baked in a own heated by real fire. Over one hundred years ago, matza baking machine was invented. These are square and do not (in my humble opinion) not taste anywhere as good as the hand baked. However, quality costs money. While you would be able to purchase one kilo of machine baked matza for around $ 10.– (in Sweden), you would need to pay over $ 60.– ...

Vid detta "påskbord" träffade jag bl.a. den sällsynt talangfulla Ohrah (eller Olga, på ryska), och hennes lilla dotter. Arkitekt i botten jobbar hon som designer och hennes verk finns representerade i många länder världen över –, inte enbart genom sina arbeten för IKEA.
At this Passover table I met the very talented Ohrah (or Olga, in Russian), and her little very bright daughter. Originally an architect she works as a designer and the fruits of her toil is to be found in many countries all over, and that is for sure not only thanks to her contributions too IKEA.
*
De senaste dagarna har våren kommit med stormsteg. Saven stiger. Träd och buskar knoppar. Blommorna har börjat slå ut!
The past days spring ave indeed arrived in this part of Sweden. The sap gous up. Threes, bushes and flowers bud!
Äntligen!
Det riktigt spritter i benen. I går cyklade jag också över två mil.
Finally!
My legs are really twitching. The other day i went over twenty kilometers by bike.
Vårsallad

*

I veckan som kommer skulle min mor Annette ha fyllt 88 år, hade hon fått leva. Datumet för hennes födelsedag förblev en källa till irritation för henne livet igenom, alldenstund detta inföll den 20 april
Next week my mother Annette would have turned 88 years, had she been alive. The date of her birthday was all her life a source of irritation to her, being April 20...

Skulle någon ta sig före med att samla ihop allt biografiskt material om henne och skriva om hennes kosmopolitiska liv så skulle det bli en tjock, ja en mycket tjock volym. Konsekvenserna för Andra världskriget blev för henne (och för oss barn) ett ödesdigert strandhugg här i "Nordpolens utkant", som hon brukade säga.
Detta kom sig av en veritabel, negativ, klassresa, bort från ett ungdomsliv i de fashionabla salongerna i Rom, Sofia, Paris och Karlsbad: till den av en Evig främling i ett jämförelsevis primitivt, inskränkt och synnerligen provinsiellt samhälle uti Värmlands östra marginal. I denna mylla är hon jordad sedan 1996, men en syster och en bror i Israel som där bebor sina mörka gravar. En storasysters i Argentina.
Så fogas ättegravarna från slätled till släktled samman kring jordens rund...
Would somebody write down my mothers cosmopolic life story, it would end up a hough volume. As a result of the ordeals of WW II she (and consequently we, her children) fatally ended up in Sweden, in "the outskirts of the the North Pole", as she would say.
This was the result of a negative class journey, far away from her life in younger years in the fashionable lounges of Rome, Sofia, Paris, and Karlsbad: to. She became a perpetual stranger in a comparably primitive, narrow minded and very provincial township in the east of the Province of Värmland. There she is buried since 1996 while in Israel, an older sister and brother inherit their dark graves, as does a sister in Argentine.

Kommentarer

Skicka en kommentar