Fullt upp  Hands full

Är fullt upptagen med att bland tusentals bilder sortera fram hyggliga tio till en utställning på Stadsbiblioteket till i mitten av juni. Temat är brobyggandet som ägt rum i vår stad under vintern, då 1931-års Viktoriabro fått ge vika för årets.
I am currently busy selecting ten good photos (out of three thousands) for an exhibition at the City Library by mid June. This will focus on the rebuilding the Victoria bridge in our city, replacing the older from 1931.

* * *

Jag hälsade jag på bekanta i Änggården när Björn Moback dök upp fotograf och författare som f.n. håller på med en bok om en viss riktning inom judendomen. Så jag satt med när han i försommarsolen företog en intervju för sin bok.
As I visited Björn Moback showed up. He is a photographer and author presently engage in writing a book about a certain branch within Judaism. I stayed around as he conducted an interview for his book this nice early summer day.
Björn Moback intervjuar i Ängården.
Björn Moback cunducting an interview.

* * *
I veckan som gått lämnade jag, efter ett timslångt besök, strålande Sahlgrenska (sjukhuset). Strålande som i radioaktiv.
Det var dags för kräftbesiktning medelst CT-skanning. Då tillförs man nämligen 60 ml dropp inehållande radioaktiva isotoper. Efter några sekunder sprider sig en märklig värme genom kroppen och under några minuter känns det som om svalget var av metall. Fram och tillbaka rullas man därefter genom "kameran".
In the past week I left the University hospital in a radiant mood. Radiant as in radioactive.
It was time for another cancer hunt by CT-scanning. 60 mg of radioactive isotopes are infused in the patient. For a few seconds you experience a weird feeling of warming in your body and the throat feels "metallic" before you are being moved into and through the "camera".
CT-scanner på Sahlgrenska sjukhuset.
One of the CT-scanner at the Sahlgrenska University Hospital

Lager efter lager. Sedan sammanställer datorn en tredimensionell bild. Varje lager kan sedan också analyseras med en "tunnhet" av 0,6 mm. Det radioaktiva ämnet som patienten tillförs via dropp hamnar på eventuella cancerbildningar som på så vis framträder som lysande punkter på de slutliga bilden. DET vill vi INTE! Osäkerheten har jag ändå att leva med i ytterligare tre år, åtminstone...
Layer after layer. Then, the computer makes up a 3D-picture. Every "layer" may afterwards be analyzed down to 0.6 mm ("0,023)/"slice". The radioactive material added to the body jumps unto any cancer cells, if any, and they will then appear as bright stars. THIS IS NOTHING WE WANT TO HAPPEN! However, I will still have to live with this insecurity for yet another three years. At least...

Kommentarer