Oförbätterlig • An incurable optimist

Det är inte helt lätt att leva upp till ens föresatser.
Jag gjorde en gammal god vän en tjänst i helgen när jag dokumenterade invigningen av hans kyrka i sin biskoplige chefs närvaro. Samtidigt måste jag nu ägna mig åt utställningen. Jag återkommer med både det ena och det andra.
It is not entirely easy to keep up with ones good intentions. During last weekend a made a good old friend of mine a little favor, taking pictures as his boss the bishop inaugurated his new church. At the same time I have to attend the need for my planned exhibition. However, I will be back!

Kommentarer