Midsommar • Midsummer

Regnet öser ner.
Svensk midsommar står för dörren.
Vi sitter i bilen, på väg till torpet i skogen.
The rain is pouring down. Swedish Midsummer is just around the corner. We sit in the car on our way to the cottage.
"Lika bra att det kommer nu så kan man hoppas på att det klarnar upp till i eftermiddag när midsommarstången ska resas", konstaterar jag uppmuntrande.
Hustrun tyckte att jag var väl optimistisk.
I say: "Might as well rain now. Then we may hope for better weather in the afternoon, in time for erecting the maypole." My wife tells me that I am over-optimistic.
Ändå blev det så! Regnet upphörde och vi kunde bege oss till socknens hembygdsgård och bevittna resandet av nämnda stång.
Anyway that is was happened! The rain ceased and we could get to the place of the annual Midsummer celebration in the area.

Där kryssade en gammal kursare fram genom folkvimlet. Han ska bli ny kyrkoherde i en grannsocken, efter att under ett par år har levt i exil som herde för några själar utanför Trollhättan.
Han är glad över att ha fått igenom förflyttningen. Tillsammans med hustru och deras båda telningar hoppar de snart runt i cirkel omkring den prydda stången. Allt under ledning av den store publikdragaren Jan Banan...
There, an old friend from Univeristy-time weave his way through the crowd. He is to become new vicar in a rural Lutheran parish by the end of the summer. For a couple of years now he has lived "in exile" as a parish priest in Huckleberry Finn-land outside the town of Trollhättan. He is glad to move. Together with his wife and their two saplings they are soon seen jumping in a circle around the maypole, led by the famous Jonny Banana.
Så ljuder småningom trevliga toner över nejden när folkdanslaget och deras spelmän tagit över taktpinnen från bananen.
Then there is eventually new tones to be heard as the folk dancers approaches and begin their performance.
Inslaget som jag uppskattar mest. Men, undrar vän av ordning, varför är medelåldern +50?! Vad ska de bli av det?
This is the part of the show I like most. But one might wonder why the average age of the group is 50 and up...? What will become of that?!

Jag har känt R. sedan sista tonåren då hon blev flickvän åt ungdomsvännen L. då deras vägar korsades vid universitetet.
Alltid trevligt med gamla vänner omkring sig.
I have known R. since she was 19 and became girlfriend of my childhood friend L., as their path's crossed at the University. It is always pleasant to have old friends around.
Tillbaka i torpet vankades det nubbe och sill; för den som så önskade. Själv hade jag förberett en löksallad i stället. Så blev det mer att äta och känslan av midsommar var påtaglig.
Back at the cottage, we were treated to nubbe (snaps) and herring. The traditional Swedish Midsummer dish. I had prepared my own onion salad in stead of the fish. Afterwards there was more to eat, and the feeling of Midsummer very evident.
På midsommardagen är det en god idé att gå av sig några nyförtärda gram eller kilon... Vi organiserade en "expedition" till sjön som befanns lite för kall att bada i ännu.
Framåt kvällen vinkade vi av vår besökare.
It's a good idea to walk of a few of the new grams or kilos on Midsummer day... We organized an "expedition" down to the lake, still to cold for a swim. By the end of the day it was time to wave good bye to our guest.
Järvägsstationen i Hindås är en säregen kreation i jugendstil, tyvärr påtagligt misskött. Bakom en ruta skymtar jag ett barn som även de ska ut och resa, tillsammans med föräldrarna.
The old railway station at Hindås is a peculiar creation, built in Jugend style, and poorly kept after. Behind a pane of glass I noticed a child on his way out in the big world with his parents.

Kommentarer