Då var det klart då • Now its over

Tack alla ni som under två dagar tagit er tid att hjälpa mig med dilemmat om vilka två bilder som jag ska skicka in som mina bidrag till Kelby etc...
Thank you all who whom bothered to help me with the dilemma to choose the two photos of my participation in the Kelby etc. ...
"Vinnarna" att gå vidare blev dessa båda:
The "winners" elected to continue are these two:

Kommentarer