Åter från Norge • Back from Norway

Givetvis blev inga av mina foton nominerad som Göteborgs "fotovandrares" bidrag till tävlingen i USA. Visserligen vann samma gamla båt, men avporträtterad genom en fiskögalins som graciöst förvränger perspektiven. Se den lokalt vinnande bilden här. För att se andras bidrag från Göteborg så kan du klicka HÄR, men då måste du ha (eller skaffa dig) ett Flickr-konto (kostar inget!).
Of course, none of my photos qualified for representing Gothenburg in Kelby’s Worldwide Photo Walk. Indeed the very same old rowing-boat, but as seen through a fish eye lens that gracefully twist the perspectives. View the picture here. Would you like to view other contributions from Gothenburg just click HERE, but you’ll need a Flickr account, or simply get yourself one (it is free of charge!).
Nyss återkomna från fågelön Runde i Norge är jag förvisso ingen ornitolog. Far from it! Men lunnefåglarna har bedårat mig. Kanske märks detta på bildspelet som du kan se genom att exempelvis klicka på angiven bild till höger här. Jag gjorde det med buggiga Adobe Lightroom 2, så du får stå ut med att det blir ett idiotiskt mellanslag efter bokstaven å.
Recently back in Sweden from the Norwegian bird island of Runde I have not become an ornithologist. Far from it! However, the puffins captivated me. This might be noticed in my latest Slide show, available to you just click the picture to the right showing two of those charming birds. I did the slide show in Adobe Lightroom 2, in spite of all the recent bugs they released into it in the update 2.4. Scandinavian users will go mad having words sliced up in two as a blank space is created whenever one uses the Scandinavian letter å! (Besides, ever since the new update, the program but create havoc at my Internet server but is not able any more to publish the slides. Please be patient! I will redo this particular slide show of the puffins, and also make an English version. Without Adobe Lightroome 2.4.

Vägen till och från Runde blev mer än bara en transportsträcka. Norge är fantastiskt! Fantastiskt vackert alltså. Men det vet ju alla.
Vad alla kanske däremot inte vet, är att landet styrs av en vanvettig regim bestående av ockrare och vägpirater. Vi räknar med att drygt två tusen kronor gick åt enbart i bro-, tunnel-, och färjeavgifter! T.o.m. norrmännen klagar och en tulluppbördsman ursäktade sig. Norrmänen och alla andra ser fram emot ett regimskifte vid nästa val. Så, om DU ska till det där av fjordar särjade landet – var redo!
The way to and from Runde was obviously more than merely a distance of transportation. Norway is indeed fantastic! That is fantastically beautiful! But, that everyone knows. However, what maybe not everybody knows is that Norway is run by a bunch of usurers and highwaymen. We calculated that about US$ 270.– just in bridge-, tunnel- and ferryboat fees! Even the Norwegians complained (but they use our Swedish roads free of charge...), and even a customs officer at a tunnel excused himself on behalf on the Norwegians. The Norwegians and everybody else looks forward to a change of terms in the next national elections. Hence, if YOU intend to travel in that by fjords thorn land – be prepared!
* * *
På Runde bodde vi hos min gamle vän Nestor och hans Monika.
In Runde, we were hosted by my old friend Nestor and his Monika.
Nestor & Monika

Runde är en speciell Atlantö. Landskapet liknar Färöarnas, eller Irlands med sina böljande marker och dramatiska stup till kustlinje mot Västerhavet. Här känner sig också fåglarna tryggast.
Runde is a special Atlantic island. The landscape are similar to that of the Faeroe Islands, or Ireland with its billowy land and dramatic precipices as it's coast towards the West. This is also the side of the island where the birds feels most secure.
Platån når man upp på (efter vissa strapatser) enklast från östsidan.
Eases way to reach the plateau (after some hardships...) is from the islands east coast.
Det finns gott om rovfågel på ön, de andra fjäderfänas enda egentliga fiender på denna fredande ort.
There are plenty of birds of prey in the island and constitutes the other birds only real threat in this otherwise protected environment.
Titta gärna på mitt bildspel om de underbara lunnefåglarna. (I bloggens högra mariginal.)
Håll också utsikt efter kommande bildspel från Norge.
Please feel free to watch my Slide show about the wonderful Puffins. (Right margin of the Blog. Soon, hopefully, there will be an English version as well.)
Please watch out for a coming Slide show of Norway's more spectacular views....)

Kommentarer