Bryta ut • Breaking through

Björn Svantesson är en ung konstnär i tusch som fram till den 20 dennes ställer ut i Borås konsthall. I torsdags körde jag dit i det vackra vädret och besåg den sevärda utställningen. "Gack du och gör sammalunda".
Björn Svantesson is a young artist working with ink, of which some are on exhibition at the Art Center in the city of Borås. On Thursday I drew there in that marvelous weather to take a look at the well worth seeing exhibition. "Go thee and do the same!"
* * *

Eftersom jag ändå var i området så beslöt jag mig för att hälsa på en gammal vän sedan snart ett par årtionden, Dorotej Forsner. Förnamnet är hans klosternamn ity han är munk sedan många år. Han hette David när jag lärde känna honom, och för mitt vidkommande blir det så. Hans väg till celibat och kloster var mer eller mindre klar för honom sedan tonåren. Ett veritabelt kall. Redan på självaste myndighetsdagen tog han dessutom steget över till den ortodoxa kyrkan. Efter prövoår i ett kloster i Serbien framhärdade han, och vigdes till munk. En intellektuell och finkänslig själ. Det dröjde inte förrän han i det serbiska klostret även vigdes till präst.
Since I was i the vicinity anyway I decided to go and see a good old friend of mine, Dorotej Forsner. His first name is actually his monastic name, being a monk for many years already. When I got to know him his name was still David, and so it remains, as far as I am concerned. His way to celibacy and monastic life was his aim already in his teens. A true vocation. Already when turning 18 he was admitted into the small Orthodox Church in Sweden. Having spent some years as a novitiate at a monastery in Serbia he insisted and became ordained monk. Being of a noble spirit and intellect it did not take long before he was ordained to the priesthood as well.

2001 kom han åter till Sverige med biskopligt uppdrag att upprätta ett kloster. Det blev i närheten av Borås. Idag är antalet munkar där fem.
In 2001 he returned back home in Sweden and was appointed by the bishop to establish a monastry. As it was, it came to be in the vicinity of Borås. Today, they are five monks in the community.
"Hemma vid gården" var bara två av munkarna när jag inträffade. Broder Isak donade med växthuset. Vad jag förstår är han nu på andra genomläsningen av min lilla bok Midrash – Bibeln mellan raderna. Kul att den läses...
Only two of the monks where in place during my short visit. Apart from my old friend, the boss of the place there was only brother Isaac, attending to the needs of the community's greenhouse. It is my understanding that he now is now for a second time going through my little book, Midrash – The Bible in between the lines. Good to learn it is being read and studied...

Kommentarer