Mörk 70-årsdag • Dark 70th memorial

Den 1 september är det sjuttio år sedan som det national-socialistiska Tyskland angrep Polen och initierade därmed andra världskriget.
On September 1 it is seventy years since Nazi-Germany attacked Poland, hence initiating the Second World War.
Till det yttre handlade det delvis om att "ställa tillrätta" den verkliga orättvisa som hade drabbat Tyskland genom Versaillesfördraget/-diktatet (som avslutat den första världskriget 21 år tidigare). Ytterst handlade kriget 1939 om något helt annat: om expansion och upprättandet av en slavekonomi: om en "ny värld" där inga judar var välkomna. Detta folks öde var tänkt att sluta som aska i de nazistiska massmordsfabrikerna, där den yttersta produkten var DÖD.
As far as externals go it was partly a matter of put things right after the thru injustice done to Germany through the Treaty/Dictate of Versailles, than formally ended the First World War 21 years previous. However, at the farthest end the war initiated in 1939 was about something else altogether: it was about expansion and establishing an Economy based on slavery: about "a new world" in which no Jews had any share. The destiny of that people was meant to end as ashes in the Nazi plants of wholesale murder. Factories with the single purpose of producing DEATH.
30 augusti avtäcktes i Göteborg ett minnesmonument över Förintelsens offer i närvaro av stadens celebriteter, samt av judiska församlingens vikarierande ledning under George Braun, som även var den som för många år sedan blev pappa till idén till monumentet.
Nedan några bilder från evenemanget. Ett bildspel hoppas jag bli klar med om några dagar. Håll ögonen öppna.
August 30th, a memorial to the victims of the Holocaust was unveiled in the presence of the celebrities of the city, as well as of the deputy chairman George Braun of the Jewish Community. Mr. Braun was also the original initiator to this project years ago. A project sponsored entirely by the city of Gothenburg.
Here follows some pictures from the event. In a few days I hope to have a Slide show ready from the event. Please keep your eyes open!

Kommentarer