Spadtag & skandal

Har varit jäktiga två veckor.
I söndags togs "första spadtaget" för utbyggnaden av judiska ålderdomshemmet i Göteborg. När nybygget står klart om två år är det inte bara 14 nya pensionärspar som kan flytta in. Lokaler byggs även för bl.a. den judiska Alexandraskolan och den (nu nästan obefintliga) judiska idrottsklubben Hakoach ("Styrkan"). Då lär det bli slut på friden för de arma pensionärerna!
Högtidstalade gjorde professor emeritus Sigvard Rubinovitz. Grandiost, likt il duce, från en balkong. Det var ingen hejd på de panalyriska hyllningarna: "En stor dag...", "Största dagen sedan invigningen av [stora reform-] synagogan [1855] i vår stad"; "...detta kommer att i årtionden, ja århundraden, låta tala om sig som den viktigaste milstolpen i Göteborgs judiska historia", etc., etc. Herregud!! Av brösttonerna skulle man kunnat ha trott, att det rörde sig om Första spadtaget vid återuppförandet av Tredje Templet i Jerusalem! Inte för att jag bryr mig, alldenstund jag knappast kan räknas som presumtiv hyresgäst på stället. Men det var festligt att fota.

It has been hectic two weeks.
Last Sunday the first sod took place for the extension of the Jewish Old Age Home in Gothenburg. When the appendix building will be put in use in Two years time it is not just another 14 old aged couple that will be able to move in. So also the semi-Jewish Alexandra school, as well as the (right now rather non-existent) Jewish sport-club Hakoach ("The Strength"). And that will be the end of tranquility for the poor senior citizens of the house.
The speaker at the occasion was Prof. emeritus Sigvard Rubinovitz. Grandiose, like an il Duce, from a balcony. There seemed to be no end of the blessings this enterprise was to bestow the local Jewish community with...: "A great day...", "The most memorable day since the building of [the major Reform-] synagogue [1855) in our city"; "this day will be remembered for decades, indeed for hundreds of years to come as the most important millstone of Jewish history in Gotheburg", etc., etc... For crying out laud! As if the cornerstone just was to be laid for the Third Temple in Jerusalem! Actually I do not really care as I am not to be considered as a prospective tenant of the place. But it was a nice photo occasion.
SKANDALEN...
... i sammanhanget var att den fantastiskt stöttande personen Kickan Goldman aldrig blev inbjuden till evenemanget. Kickan ägnar all sin fritid åt sjukas och de gamlas behov. Få, om några, aktiviteter på hemmet har ägt rum som inte Kickan tagit initiativ till och ofta genomfört för egen maskin. "Otack är världen lön"! De ansvariga borde ställa sig i skamvrån!
THE SCANDAL
... of the occasion was the non-invitation to the marvelously supporting Kickan Goldman. She devotes all of her spare time to the ill and old. Few if any activities at the Jewish Home for Seniors takes place without Kickan having part of it, or realize by her own. "There is no gratitude in this world". Shame on the responsible!

Kommentarer

  1. kan tänka mej att Kickan varit en stor eldsjäl :)

    SvaraRadera

Skicka en kommentar