Minne på villovägar • Memory astray

Solen orkar sig inte längre högre kring middagstid än att den ändå bländar där man går den tunga vägen fram mot sjukhuset. Det var dags för ny halvårsbesiktning av mitt gamla corpus. Gäller att i tid hålla efter eventuellt nytt kräftkalas...
I våras sades det mig, att 60 ml vätska med radioaktiva isotoper injicerades. Nu gavs 110 ml jod... Dessförinnan kontrastvätska som smakade vanilj. Hade kunnat tänka mig det i frusen form. Som glass...
At noon the sun does not care to go higher then still blinding as I stroll my way to the hospital. Time for another twice a year check up of my corpus. A matter of keeping in check the possibility of yet another cancer attack...
Last spring I was told that I was injected 60 ml liquid containing radioactive isotopes. This time, so I was told, it was a matter of 110 ml of iodine... And before that almost half a liter of contrast medium with the taste of vanilla. Hadn't mind that as frozen. As ice-cream...

Upp på britsen.
Up on the bunk.In med kanylen.
In with the cannula.Drygt halvtimman senare ut i det fantastiska höstvädret.
Easily just over half an hour later out into the marvelous fall-weather.Jag har gått och förlagt minnet.
Minns inte vart?
I själva verket har jag i två veckor snubblat fram i vardagen utan minne. Minns inte ens vad som fanns på det. Anar du hur enerverande detta är? Detta att ha förlorat hela åtta gigabyte! Den grymma sanningen är väl att jag knappast kommer att få återse den. Däremot återsåg jag i letandet efter stickan kvittot från när jag köpte den på alla fotografers Mecka, B&H i New York: $ 25.–. Ytterst bestickande! Nu säger hustrun att jag får låna hennes minne. Men jag vill ha mitt egna...
I have mislaid my memory! I can't recall where.
As a matter of fact I have been stumbling along in a fortnight without my memory. Do not even remember what it contained? Do you really believe that you are able to conceive how trying this is? Having lost eight gigabyte! The bitter truth of the matter is that I hardly will regain it. However, while searching for it, I found the receipt from when I purchased it at the Mecca of al Photographers, B&H in New York: $25.–. Now my wife tells me that I am welcomed to use her memory-stick. However, I desire my own!

I en tidigare nämnd post berättade jag om fyndet av några negativ från 70- och 80-talen. Jag har nu skannats in detta delvist unikt material. Brutalt slås här upp mycket som raderats från hårddisken mellan öronen... En hel radda bilder från lumpen på I3 i Örebro, på vandringstråt i Judéen. Imposanta minnesceremonier i den heliga staden Hebron, i anledning av femtio-årsdagen av utplånandet av den judiska befolkningen på orten – allt detta 1970-tal.
In a previous entry I mentioned my discovery of old negatives of mine from the 70s- and the 60s. They have now been digitalized. In part some unique shots I dear say. In a rather brutal way I am reminded about much that previous was deleted from the hard disc between my ears... There is a whole sequence of photos from my Swedish military service at I3 in Örebro; from hikes in Judea. From impressive sermons in the holy city of Hebron in commemoration of the brutal blotting out of the city's Jews 50 years earlier in Arab pogroms that racked the country at the time. All this shot in the 1970s.
Från 1980-talet finns bilder från "min första" familj, i Israel.
From the 1980s there is pictures from "my first" family, in Israel.

Negativet till mitt kanske bästa porträtt av historisk person, major Saad Hadad (befälhavaren för det på den tiden fria, kristna, Sydlibanon) fanns dessvärre inte i den bunten med negativ...
The negative of my maybe best shot of a historical person was however not to be found there. (A close up shot of major Saad Hadad, commander in chief of the Lebanese forces in then free, Christian South-Lebanon: below my only remaining photo from plenty taken över years in Southern Lebanon.)
Jag avser att lägga upp en särskild länk till några av dessa delvis unika bilder. Håll ett öga i bloggens högermarginal för anslag om detta!
It is my intention to create a special link to some of these in some ways unique photos. Please keep an eye at the right margin for further notification about this!

Min ordinarie webbplats kommer också att få sig ett behövligt ansiktslyft. Bildtillgången blir mindre. Ska begränsas till det bästa. Hoppas bli klar med detta under första halvan av november.
Also, mu ordinary Website is about to have a well needed face-lift. Sure, there will be access to fewer photos. Less but best. I hope to have completed this undertaking by mid November.
Carpe diem!

Kommentarer