Spänning i Göteborg • Excitement in Gothenburg


Torsdagen bjöd på viss spänning i Göteborg.
En 61-årig man hoppade på spårvagnen på Järntorget i akt och mening att spränga den i luften.
På sig hade han en äkta sprängväst. Vore den inte felkopplad skulle den kunna ha orsakat många dödade och skadade på sexans spårvagn på väg mot Sahlgrenska sjukhuset.
Last Thursday offered some suspense in Gothenburg as a 61 year old man entered a trolley (tram) at Järntorget with the purpose to become a suicide mass murderer. He carried one of those explosive "Arab vests" (explosive belts). However, the thing malfunctioned. If not many would have been killed and wounded.
Mannen skränade och domderade på "socialsnöret" och två hålplatser senare stod polisen och väntade. Allt verkade felkopplat. Mannen greps och häktades. Område på hundra meter från #6 spärrades av och tekniker uppgavs arbeta inne i (den släckta!) vagnen då jag, drygt två timmar, senare tog dessa bilder från Linnéplatsen.
The man howled and went on in the trolley, but two stops away he was apprehended by the police. The entire area of 100 meters from the vehicle was sealed of. Two and a half hour later, when I took these photos from Linnéplatsen, I was told by the police that their technicians where working in the darkness of the trolley.
Göteborgs egen "kommisare Karlsson" på Linnéplatsen.
The Chief of police on the spot.


En av avspärrningarna utanför välrenomerade Prag.
Roped-off area outside the famous restaurant Prag (Prague).
***
I Haga: Göteborg är byggd på glidande blålera.
Här några tydliga sättningar.

In Haga: Gothenburg is mainly built on sliding blue mud.
Here some distinct subsidence.

Kommentarer