Bluff & bluff • Fake & fake

En intensiv helg.
An intensive weekend.
Med kära hustrun besöktes åter Konstmuseet. Denna gång för att beskåda alster av årets Hasselbladspristagare, Robert Adams. Det blev en besvikelse på fotografen och på juryn som röstat fram honom. Nu är det inte första gången som Hasselbladstiftelsens jury flummar ut. Men i det här fallet var det mer än tillrådligt. Skärpning!
Together with my beloved wife The City's Gallery of Art was once again visited by us. This time in order to view a display of this years receiver of the Hasselblad Photo Award, Rober Adams. Unfortunately it turned into a disappointment, both of the picture maker as well as of the jury that elected him for the prize. To be sure, this is unfortunately not the first time that the jury of the Hasselbad Foundation muddling around.

Söndagen 15 november är det val till styrelsen för judiska församlingen i Göteborg. I söndags skulle kandidaterna presentera sig vid en tillställning på församlingshuset inför en publik på dryga hundratalet medlemmar.
On Sunday of November 15, the members of the Jewish Community of Gothenburg is due to vote a new leadership (HOPEFULLY!) Last Sunday some of the candidates presented themselves at a meeting at the Community centre to an audience of some hundred people.Endast 1/3 av kandidaterna behagade visa sig. Synd!
Folk reagerar på oegentligheter som uppdagats i skötseln av församlingen.
Unfortunately, only one-third of the candidates felt the need to show up.
As it is people are strongly reacting on the findings of irregularities in the running of the Community.
Stefan har i åratal väntat på besked om vissa
kontroversiella frågor av familjerna som sitter på
församlingsmakten. Passionerad för rättvisa och
tradition har han skjutits åt sida av Hovåsgänget.
For years in a row Stefan has been waiting
for concrete answers about controversial decisions
made by families believing that they may run
The Community as it pleases them. In his passion for honesty,
tradition and straightforwardness he has been
constantly ignored by the "gang of Hovås"
(Hovås being the rich suburb into where some Jewish upstarts have moved).


En skötsel som f.ö. ligger i händerna av ickereligiösa individer. En av dessa, en bättre bemedlad medlem (en uppkomling) har i kraft av kaptal och familjetillhörighet fått sitt namn tillfogad till listan med kandidater efter det att denna "stängts": inget som skulle ha accepteras i det civila samhället. Detta är inte den enda oegentligheten.
The managment of the Community is in the firm hands of non-religious individuals. One of them, of good financial statue (a parvenu) was of course able to have his name added to the ballot paper after the final closing date. All due to the fact of means and fame. Of course this would in no way have been accepted in the Civil society. However, this is apparently not the only irregularity.
Herr Hybris vid söndagens möte. Han vill bl.a. till varje pris tvinga in föreningen Beith-Tefillah, den enda traditionellt judiska synagogan, under församlingens styre. Ovan till kritiska frågeställningar överhördes han utmäta otillbörliga okvädningsord mot en kritiker. En annan lovade han "strypa". Karln är tills nu föreståndare i"synagogkommitteen" som ansvarar för den liberala församlingens officiella synagogala kult.
Mr. Hubris at the confrontation with opponents at last Sundays meeting. This man insists in transferring the traditional (Orthodox) synagogue to the Community centre of the Conservative Congregation.
Unused as he is to being criticized he was overheard uttering inappropriate and undue words of abuse against one of the critics. Concerning one other critic he "was going to strangle him". This man is presently director of the synagogue committee in
charge of the cult of the Liberal community synagogue.


Nämnde medlem tillhör kretsen kring den äntligen avgångne – religionsfientlige – förre ordföranden. I denna krets far man med rena lögner för att försöka uppnå sina mål. Upprördheten i församlingen är stor, men likaså uppgivenheten alldenstund avgörande beslut förefaller göras upp under de nyrikas kristallkronor i Hovås och "den inre kretsen" fixar till det utåt. Önskar att det fanns någon statlig myndighet som man kunde vända sig till, för att få klarhet i saker och ting.
This man belongs to the inner circle of the former acting chairman of the community, who virtually hated religion in general and traditional Judaism in particular. This clique does not hesitate to make up lies in order to reach their goals. Many members of the community are very concerned, and also feel rejected as all major decisions are made up beforehand under the cut-glass chandeliers at Hovås, and then passed "because they have to" at the Community board. I really wish there where governmental institutions to turn to and file complaints.
* * *
Det tryggaste alternativet
för Judiska församlingen i Göteborg!
The secure alternative
for the Jewish Community in Gothenburg!


* * *

Det är inte bara bedrövligheter på Judiska församlingen å Östra Larmgatan. I söndags kväll ägde även den högtidliga utdelning av Katz judiska kulturstipendium (som står öppen för alla) rum där. Det var en munter tillställning och sjutiotalet åhörare fick stifta bekantskap med bl.a. skickliga musiker. Gemensamt för dem som äskat bidrag är att deras projekt har någon, om än aldrig så liten, anknytning till judendom eller judiskt liv eller historia.
However, The Jewish Community at Östra Larmgatan does have more to offer than distress and grief. Later on that last Sunday, the annual granting of the Katz Jewish Cultural Award (open for anyone) took place. It was a merry event at which some seventy listeners got to meet, among others, some very capable musicians. The only precondition for applicants for this scholarship is that their project has some connection whatsoever to Jewish life or history.

Kommentarer