Minnen och resultat • Comemoration and results

Sedan sist har minnet av "kristallnatten" kvällen måndagen den 9 november högtidlighållits.
Sedan flera år görs detta i Bältesspännarparken i centrala Göteborg. Arrangörerna bakom är Judiska församlingen Fp och Kd.
Since the last entry, we have commemorated the memory of the Night of The Broken Glass – the Nazi-German pogrom that devistated the Jews of Germany and Austria. Since many years back this is being done in Central Gothenburg by the Jewish Community in cooperation with the Liberal and Christian Democratic Parties.
En tämligen gles skara trotsade de isiga vindarna detta år. Efter några tal med varnande ord upplöstes samlingen.
It was a rather sparse crowd that defied the icy winds and gathered together this year. After some short speeches the manifestation dispersed.
Minnesdagen fortsatte vid Judiska församlingen. Där var minnestavlorna över Förintelsens offer med anknytning till staden stämningsfullt upplysta.
The commemoration continued at the grand (liberal) synagogue. In front of it, the new memorial of Holocaust victims with ties to Gothenburg was solemnly illuminated.

I synagogan tände överlevande, representanter för överlevandes barn och barnbarn, de sex minnesljusen över Förintelsens judiska offer. Varje ljus representerande en miljon fränder.
Inside the synagogue six candles, each one representing a million fellow Jews murdered in the Nazi Holocaust, was lit by survivors, representatives of their children and grandchildren.
Daniel Jonas läste ur sin salige fars minnen från Tyskland, denna dag för 71 år sedan.
Daniel Jonas read from his late father's Memory from Germany, this day 71 years ago.
Mikael Jansson från Fp höll ett väl förberett tal, delvis med udd mot det parti som i senaste undersökningar gått om Fp i storlek, nämligen Sd (som i sin ledning f.ö. har två judiska medlemmar).
Mikael Jansson from the Liberal Party delivered a well planed speech, partly with a sting against the Nationalistic Swedish Democratic Party, that according to the latest pool now is even larger then the Liberals. (Incidentally, The Swedish Democrats have to Jews in leading positions.)
På jiddish och därefter på svenska läste Tom Shulevitz Tröst, av Y.L. Perez.
In Yiddish and Swedish, Tom Shulevitz recited Consolation by Y.L. Perez.
Församlingens rabbin, d:r Peter Borenstein, avslutade aftonen i synagogan med att recitera den mångtusenåriga minnesbönen över de döda, El, male rachamim – "O Gud, full av barmhärtighet".
The rabbi of the congregation, Dr. Peter Borenstein, concluded the evening reciting the age old prayer of memory for the dead, El, male rachamim – "O God, full of compassion".
För den musikaliska inramningen stod violinisten Max Wulfson och organisten Alexander Gorchoff.
Behind the great music this evening was the famous violinist Max Wulfson, and the organist Alexander Gorchoff.
* * *
På torsdagen var det samling i IOGT-huset på Stockholmsgatan när Fotografiska Föreningen i Göteborg (FFG) hade sitt månatliga medlemsmöte. Som alltid var stämningen hög och förväntansfull.
On Thursday the Photographic Association in Gothenburg (FFG) gathered for it's monthly meeting. As usual the mood was on the top and expectant.
Jag tyckte att det var extra roligt eftersom en av mina bilder vann den s.k. hemsidestävlingen, nämligen den nedanstående.
As for me, I found it exceptional amusing as one of my pictures (below) wan one of the competitions.
VinnarbildWinning picture

Mindre tur hade jag i "närvarotävlingen" där man har med sig en eller två papperskopior som läggs ut för bedömning innan röstningen vidtar. (Var och en kan rösta på max. två bilder.)

* * *
Judiska församlingen i Göteborg
The Jewish Community Centre in Gothenburg
Så blev det helg och på söndagen (15 november) var det dags för medlemmarna av judiska församlingen att rösta i fullmäktigevalet.
On Sunday 15th it was time for the members of the Jewish community to elect members to its board. Om detta har jag skrivit i ett tidigare inlägg nedan. Uppkomlingsgänget hade uppenbarligen mobiliserat sina vänner för att säkra Allans plats i synagogstyrelsen. Något som bådar illa inte bara för Göteborgs judar, utan även för judarna i Borås, vars församlingshus och synagoga kretsen kring de nyrika i åratal kastat lystna blickar på. Ja, man har ställt krav på fränderna där att överlämna fastigheten till klicken i Göteborg. Herregud vilken förtjänst! Och hur har man hotat? "Ni får inte längre begravas på vår begravningsplats bland era anhöriga till etablerad taxa" (enligt gammalt fondanslag till båda församlingarna från strax efter kriget). Olagliga/ stadgevidriga hot vilka i somras omsattes i praktiken.
Uppslutningen lär ha varit bättre än förra gången, då färre än 300 medlemmar röstade. Å andra sidan har jag hört (men ännu inte fått bekräftat) att ett större antal röster förklarats ogiltiga av grumliga skäl. Ska titta närmare i saken.
I have written about this in a previous entry. This time the upstarts had mobilized their friends to secure their leadership through Allan in the influential Synagogue Committee. It bodes no good neither for the local Jews, neither for the Jewish community of the city of Borås. For years the leadership represented by Allan have had their eyes and minds on the property of the community of this particular city. The clique has demanded from the Jews of Borås to give up their combined Synagogue and Community Center to the Community of Gothenburg. Those Jews of Borås have been threatened not to be allowed burial on the same conditions as the Jews of Gothenburg (as regulated by an old grant of 1946) here in the city. Last summer, this illegal threat was implemented.
This year more people than barely those 300 that voted last time (out of a Jewish population of 3,000 of which less then half are organized members of the community). It has been rumored that a substantial number of ballots was invalidated on questionable grounds! I intend to check this up.

Som av en händelse tystade utgången av valet en av maktklickens främsta kritiker genom att Stefan från Skara röstades ut med minsta möjliga majoritet, nämligen den som mobiliserats av våra nuovo rich.
As if by mere chance the result of this "election" silenced one of the harshest critics of this never ending ruling elite – Stefan...

Om det ovanstående var jag ovetande när jag i förmiddags (måndag) begav mig till Sahlgrenska Sjukhuset. Hade av Cancerkliniken remitterats till hörselavdelningen för att fastställa min hörselstatus inför den cellgiftsbehandling som jag ska påbörja nu på torsdag morgon.
I was luckily unaware of the above when I earlier today (Monday) went to the hospital. I had been referred by the Oncological Department to have my hearing checked before the commence of my chemotherapy on Thursday morning and that may hurt the auditory organ.Vänlighet och effektivitet rakt igenom. Därefter ett snabbesök på den avdelning dit jag ska på torsdag, avd. 70. Kort samtal med verksamhetschefen där...
At the Auditory Department, nothing but kindness and efficiency. After that, a brief visit to the oncological department for a short chat with the manager...

Cyklade tillbaka till Haga för ett möte med en gammal bekant på kafé Husaren. Det gamla nyhetsankaret vid Västnytt dök upp punktligt och jag trakterades med en sockerbomb...
I biked back to the Haga section of our city for a meeting with an old acquaintance at the once famous Café Husaren (hussar). The old news anchor at the Western Swedish News Desk was in time and I was treated with a sugar bomb...
* * *

Efter att ha läst ut Anna Janssons bok "Inte ens det förflutna" har jag nu greppat en annan av mina favoriter, Reginald Hill och "Främlingars hus". Böckerna från förlaget Minotaur borgar för god kvalitet på ett annars ganska sumpigt området.
Having finished Anna Jansson's book Inte ens det förflutna ("Not even the past") I have now grabbed hold of another of my favorites, Reginald Hill, and his The Stranger House. Books published by Minotaur vouch for good reading.

Kommentarer