Vad som behövs för att överleva sjukhusvistelse

What one needs to survive hospitalization...Idag är det så dags: in med CVK (central venkateter), in med senapsgas i flytande form och andra giftigheter... För att överleva sjukhusvistelser i Sverige får man inte glömma sina högeffektiva öronproppar av fabrikatet Ohropax (som bara kan köpas i Tyskland, Frankrike och Italien), samt litteratur som håller spänningen uppe...
"D-day": In with the CVK, wis the mustard gas but i liquid form together with other poison... In order to survive a hospital stay in Sweden one is not to forget one's highly effective plugs of wax by Ohropax (may only be bought in Germany, France, and Italy), and books that will keep you awake...

Kommentarer