In Tempus


Utefter Hagas huvudartär, Haga Nygatan, råder som vanligt febril aktivitet under veckosluten i december. Julkommersen i full schvung! Här krängs allt från hemgjorda vantar till allsköns godis. Här och var står barn/ungdomar och låter snarare än sjunger.
Along Haga's main street there is intense activity every weekend during December as the X-mas trade is in full swing. Here everything is flogged; everything from home made cotton gloves to all sorts of sweets. Here and there you'll find groups of children/youngsters pretending to preform music, more often then not so rather then well...
På andra sidan Linnégatan, utefter 3:e Långgatan, ligger den nu tyvärr nedlagda gamla polisstationen 3:e Roteln. Det vackra gamla huset har nu degenererats till värd för den kostnadstyngda stadsdelsnämnden "Linnéstaden".
Across "Linaeus Street", along 3:e Långgatan you'll find the nice old police station. Now most unfortunately closed down due to cuts in the government budget. It has become the seat of the local municipal district committee.
Som vanligt är med den offentliga sektorn lokaliteter förfulas husets klassiska miljö med allsköns beskäftiga, stilbrytande och "tydliggörande" skyltar och anslag – vilka knappast inbjuder till annat än vandalism.
As is commonly found, when an estate is taken over by any government body changes are often being made that is in bad taste. It might, as here, begin with adding all sorts of signs ands instructions to the public in such a unaesthetic way that they but ask for vandalism.
Ovanför portalen till den anrika polisstationen finns nedanstående skulptur som visar en dazumal tidsenlig ordningens övervakare. Men titta! Inte är det en schäfer han är ute med... Ser mer ut som om han tämjt stadens eget lejon som här ska ut att rasta.
Above the porch of the old police station you'll see the sculpture below; showing a policeman in the uniform from around 1880-1920. But, have a look! He is not walking a German shepherd dog, but looks rather as if he had domesticated the very symbol of this City – the Lion!
Masthugget ingick i roteln. När distriktet "sanerades", d.v.s. utplånades på 1970-talet, ersattes de gamla kåkarna med rejäla, kommunala skolådeliknande mångfamiljhus som sedan dess draperats med än mer förfulande plåt. Nedan några av Göteborgs stads absolut oslagbart fulaste vyer.
The district of Masthugget was part of that police division. When the neighborhood was brutally towed down in the brutish 1970s, the old shanty town was replaced with horrible Communist East-European inspired, multi family shoe-box-shaped that since have been made even uglier as they have been draped in tinplate. Below, one of the ugliest views in Gothenburg.
Tristess • Gloominess


Kommentarer