Vinterbesök • The Winter makes a visit

Jag hämtades till sjukhuset natten till onsdagen.
I was taken by ambulance to the hospital during the night between last Tuesday/Wednesday.

En sidokomplikation hade utvecklats och som hotade pågående cellgiftsbehandling.
A complication had occurred that threatened my ongoing cytotoxin-treatment.
Emellertid identifierades problemet rask och i söndags kunde jag lämna sjukhuset: tillfälligt åtgärdad; i väntan på ett mindre kirurgiskt ingrepp sedan väl cytostatikabehandlingen avslutats (kan knappast vänta!!!!).
However, the problem was soon identified and on Sunday I was able to leave the hospital; temporarily "fixed" until the end of the ongoing treatment (can't wait for it to come to an end!!!!!); after that a minor surgical operation will bee necessary.

INNAN
ambulansen tog mig till sjukhuset hade vi avslutat terminen för vår studiecircel i klassisk rabbisk exegetik, mindrash, vilken baserat på min bok Midrash– Bibeln mellan raderna. Tack David, som tog bilden!
BEFORE being taken to the hospital we had a conclusion session for our studdy-group in Rabbinic exegetic – Midrash –, based on my book Midrash– Bibeln mellan raderna("Midrash – The Bible between it's lines"). Thank you David, for taking the picture!


Dagen som följde på hemkomsten bjöd på riktig vinterdagstämning här i "lilla London", "Blöteborg".
The day that followed my homecoming offered a real feeling of a "winter day" down here at "Little London", as Gothenburg is commonly known as.


Kommentarer