Kallt! • Cold!

Göteborg och rest-Sverige är ännu i kung Bores fruktansvärda grepp!
Gothenburg and all of Sweden still in the terrible hands of king Bore!

Kommentarer