Riktig vinter • Real winter
Söndagen var en härlig, solig dag i Göteborgsområdet. Blå himmel och gnistrande snö.
Sunday was a gorgeous, sunny day in the Gothenburg area of Sweden. Blue sky and sparkling, white snow.

Minus tolv grader... nja, i – törhända. Under dagarna som gått har det kommit några decimeter snö. Då kommer Göteborg i stå. Men också på sina håll i Svealand skriks det.
Vad mig anbekommer så var dessa förhållanden helt normala vintrar på 1950-60-talen. Varken hus eller samhälle säckade ihop för den skull!
Minus twelve degrees Centigrade... well, maybe if sheltered from the wind. The last couple of days we have had a few decimeters of snow. When this happens, the City of Gothenburg comes to a stand. However, this time there are shouts also from parts of Svealand.
As far as I am concerned is this what the winters used to be in the 1950-60s. Neither constructions nor society collapsed because of that!

Samhället har blivit mindre proffsigt. Då kunde man, till skillnad från nu, sörja för underhållet av järnvägar och infrastrukturen. Roade mig igår med att titta på rubrikerna i några Norrlandstidningar. Ingenting av hysterin i rikspressen och här i Sydsverige.
The fact is that society has become less professional. Back than they where quite able to manage the keep up of the railways and other infrastructure, not being the case nowadays. I entertained myself yesterday evening looking through the headlines in some of the papers in Norrland. Nothing was found resembling the almost hysterical headlines of the papers in South Sweden.

Ikväll och veckan igenom kommer det att falla mer snö. Nu får gôttebôrjera visa vad de går för. Ur spår!!!!
More snow is scheduled for later tonight and is supposed to continue throw the whole week. Well, then the natives of Gothenburg will have to show what they are made of!

Kommentarer