Ny begynnelse • New begining

Jag låg på rygg i gräs och mossa. Vitsippor runt omkring. Blå himmel.
I was laying on my back on the grass and moss. Wood anemones all around me. Blue sky.

I oktober var detta inte någon självklarhet för mig vad den kommande våren beträffade..
Då fick jag besked om metastaser från en bortopererad modersvulst, trots allt.
"Vi kommer förmodligen inte att kunna bota, bara lindra", var de ord som min cancerläkare hälsade mig välkommen till avdelningen med.
Last October this was not any evident for me as far as the next spring was concerned. At the time I hade the news of the appearance of metastasis from an already operated original cancer. “Most likely we wont be able to cure you, but hopefully mitigate," in this words I was welcomed by the cancer doctor as I arrived in the Cancer department of this largest hospital in the Nordic counties.

Det har varit en tung, tung vinter med en plågsam och på alla vis tröttande cellgiftsbehandling. Den 6 mars blev sista gången. I månadsskiftet därefter hade jag hämtat mig så pass att jag kunde flyga till Rom med kära hustrun.
It has been a very burdensome winter with an excruciating as well as a weary chemotherapy. The last day of medication was March 6. As March turned into April I had regained enough strength to take s plane to Rome, Italy, together with my dear wife.
Läkaren konstaterade vid utvärderingen att jag svarat utomordentligt väl på behandlingen och att absolut inga synliga rester återstod av de talrika metastaser som angripit båda lungorna. Med tanke på min typ av cancerbakgrund var detta "ganska ovanligt". Trots den statistiska risken för återkomst inom något år sades min framtidsprognos var "ljus".
At the final evaluation I was told by the doctor that I had responded extremely well towards the chemotherapy: it was wiped out. No traces of the many metastasis that had spread to both of my lungs. Considering the type of my original cancer this was ”rather unusual”. In spite of the statistical risk of reappearance within a few years I was told that my prognosis in regard to the future was "bright".
Jag rullade fram över gräsplanen på torpet till de vackra narcisserna: VÅR! Nytt liv. En ny start...
I rolled over the lane at our Summerhouse towards the beautiful narcissus: SPRING! A new life. A new start...

Kommentarer

Skicka en kommentar