Sommar? • Summer?

Äntligen sommar!
Löjtnantshjärtan blommar åter invid torpet. Efter flera timmar var den vildvuxna gräsmattan klippt.
Finally Summer!
Bleeding hearts blossom next to our little summer cottage. After many hours, the lawn that had run wild was finally cut.
Ett för oss okänt träd blommar i skogsbrynet. Någon som vet vad det är? Vänligen meddela.
At the edge of a the wood a lonely tree blossom. We don't know what it is? Do you? Please let us know!Den tvååriga bladpersiljan har kommit upp!
The biennial parsley is up!
Och över alltihop blickar månen ner.
And over it all the moon looks down.

Och när jag lägger mig ner på torpet har jag denna utsikt från kudden...
And when I lay down at the cottage, this is my view from the pillow...

Kommentarer