Midsommar • Midsummer

Från den blåa himlen smeker solens varma stålar min hy. I horisonten, ovanför skogen toppar, i söder syns ett och annat bomullsliknande sommarmoln.
Livet kan vara härligt!
The warmth from the sun high up in the blue strikes gently my skin. In the horizon just above the tips of the threes of the wood a few cotton-looking summer clouds are visible.

* * *
Inte någon utomstående i närheten. Tyst och stilla.
Eller...?
Inte alls!
Så här kring midsommar har fåglarnas läten visserligen mattats av i jämförelse med vårens konserter, ja ibland rent hysteriska kvitter. Men ännu hörs sången från ett och annat flygfä inifrån de täta lövträden.
Skogen är visst inte tyst. Även om inga grannar syns så hörs de emellanåt. Tidigt om våren det dånande ljudet från en och annan kultivator, motorsågar, vedklingors arga fräsanden och gräsklipparnas ansträngda brummanden.
Men alltid det dova suset från skogens alla lövträd när vindarna ruskar dess höga kronor.
Den andra angenäma skillnaden mod livet i staden är, att när solen går ner då sänker sig även det obönhörliga mörkret. Utan månljus rör man sig då inte på den obelysta tomten. Endast med ficklampans stråle hittar man till utedasset, den förutan fumlar man sig fram. Fumlar fram i mörkret gör däremot inte alla de djur som befolkar storskogen.
No strangers around, Calm silence. Or…? Not at all! Like this midsummer the calls of the birds is not that strong in comparison to their spring concerts, that sometimes sounds hysterical. But you will still hear the song from birds in the dense deciduous trees. Indeed, the forrest is not all that quiet. Although no neighbors are to be seen, you hear them from time to time. In early spring it's the roaring sound of their cultivators, power saws, and the angry sound of blades cutting the firewood; and more frequently the strenuous hum of lawn mowers. And always you hear the dull whistling from the high crowns of the trees. The second pleasant difference in comparison with life in the city is the fact that it inexorably gets dark as the sun set. If there is no moonlight you cant move around outside ore little cottage. To reach the outhouse you need a flashlight or you will have to fumble your way. However. the many nighty animals that populates the wood does not fumble...


* * *
”Nationaldag” i all ära, men vilken idioti var det inte att förlägga den på den 6:e juni. Vad ska firas? Den fasansfulle uppkomlingen Gustav Eriksson Wasa, som den dagen kröntes, riket och dess innebyggare till förtret? Eller den förfärliga, plebejiska grundlagen av samma datum från året 1972?
Båda de skälen ter sig oacceptabla för hyfsat upplysta människor.
Ändå har vi faktisk en dag här i Sverige som mer än någon annan är intimt förknippad med bygd och land, nämligen midsommar. I ett land som vårt, där man slipper ytterkläder under som mest fyra månader om året, är sommaren verkligen något att fira. Sommaren med sina slösande ljusa nätter. DETTA är i sanning rikets nationaldag! En dag utan konstigheter då folk spontant söker sig ut till rötterna på landet, eller i vad som får gälla som symboler för det onaturligt urbana. Midsommarfirandet har politikerna inte helt lyckats ta kål på, även om man gjorde ett försök i början av 1950-talet. Då lyfte de ut den RIKTIGA midsommaren ur almanackan och förlade den till nästkommande fredag. Detta i stället för de varierande 20–22 juni då sommarsolståndet inträffar och dagarna långsamt börjar kortas.
I don't mind Sweden having a "national day" (established only some few years back), but it was pure idiocy to give June 6 that honor. What is to be celebrated on that day? The fact that the horrible upstart Gustav Eriksson Wasa was crowned that day in Stockholm back in 1521, to the annoyance of his fellow compatriots? Or, was perhaps because of that horrible, plebeian new constitution of that date back in 1972? Both these reasons seem unacceptable for even slightly educated people.
Here in Sweden we DO howe ever have a special day, a Day of The Nation intimately connected with countryside and the country. that is to say The Midsummer! In a country like ours where you may leave outdoor clothes at home for only four month in the year, the summer is indeed an event worth celebrating: the summer lavish with light and long days is IN TROUTH the REALE National day of the Kingdom! A day when real Swedes try to get out on the countryside or in city parks that may count as symbols for our unnatural urban way of living. The politicians have not been able to hamper the Midsummer celebration by the Swedes but back in the beginning of the 1959s they made a sort of attempt: they moved the REAL midsummer to the following weekend… The real midsummer is always between June 20–22 when the summer solstice occurs and the days slowly begging to grow shorter.

* * *Inför resan till Israel till veckan har växthuset aktiverats och det automatiska bevattningssystemet trimmats in. Kvarvarande får tjuva de åtta tomatplantorna.
On the eve of our trip to Israel this week the greenhouse has been activated and its automatic irrigation system trimmed.


Blott Sverige svenska krusbär har... så skaldade Carl-Jonas Love Almqvist på sin tid. Och så sant som det är... smakat!
"Only Sweden Swedish gooseberry has"… thus the tragic Swedish poet Carl-Jonas Love Almqvist wrote about our gooseberries.

När jag fyllde halvt århundrade uppvaktades jag av barndomskamraterna Lars och Öivind med en liten vinplanta. Denna grävde jag ner vid husknuten. Nu, snart sju år senare, har den vuxit sig riktigt imponerande. Små ätbara bär har under de senaste två åren kunnat inmundigas. Inte har de varit många till antalet, men desto godare. Nu är de åter på gång.
As I turned half a century old my friends since childhood, Lars Andersson and the painter Öivind Harsem , bestowed me with a grape plant. I planted it at the corner of the cottage. Now, almost seven years later it has taken impressive dimensions. For the past two years it has even produced small but wholly eatable berries. Not very many of them but so much tastier. Now they are on their way once again.
Som cancerpatient – om än för tillfället ”frisk” – så lever jag i vad som kan beskrivas som ett konstant "undantagstillstånd". Sitter ute på gräsmattan under den gassande midsommarsolen och är tacksam för just detta. DETTA underbara ögonblick! I höstas var detta absolut ingen självklarhet; inte då man just upptäckt en hel mängd svårartade, utspridda metastaser i båda mina lungor. Tack och lov bet behandlingen på dem! Den här gången...
Being a cancer-patient – although "recovered" for the time being – you might say that I live in a state of "emergency". Right now I am sitting on the green lane under the hot Midsummer sun and is filled of gratitude. For THIS wonderful moment! Last autumn this was for sure no matter of course, as a whole bunch of malignant metastases was found in both of my lungs. I was indeed lucky that the looooong Chemotherapy tourned out to be a great success! This time…

* * *


Så, nu sitter jag och njuter även denna sommar i vårt lilla paradis på jorden. Det enda paradis som finns, ity efter detta finns intet.
So, here I sit and take delight also this summer in our little Paradise on earth. The ONLY Paradise that is, as there is nothing for man after this our life.
OBS! Två nya och ett reviderat bildalbum:

N.B.! Two new and one altered Slide show:


ROM • ROME #

VATIKANEN • THE VATICAN #

PÅVLIG MASSAUDIENS • PAPAL MASS AUDIENCE #
Kommentarer

  1. Visst har vi mycket att vara tacksamma i detta äventyr som kallas livet. Det var kul att se en bild på din mamma, den som ligger under "restaurera gamla bilder"
    Är det Photoshoppat?

    SvaraRadera
  2. Ja, alla tre exemplen är restaurerade med hjälp av Photoshop. Det var i själva verket mina examensprover för en 7p. kurs i hantering av just Photoshop vid Högskolan i Jönköping i förra året. Kul att du minns min saliga mor, som gick ur tiden 1996.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar