Verkliga Sverige • True Sweden

Underbart att tillbringa aldrig så lite tid ute på landsbygden. Det VERKLIGA Sverige.
Aldrig är detta land så vackert som under de alltför fåtaliga sommarmånaderna.
A pleasure to be able to spend whatever little time in the countryside. In the TRUE Sweden.
Never is this country so wonderful as during the only too few summer months.


Hur underbart är det inte att kunna somna in utan att höra väsen från grannar, spårvagnars slammer eller billars rusande däck.
Men framför allt; nattens djupa mörker!
How wonderful to be able to fall asleep without having to hear the next doors neighbors, the clatter from trams and the sound of speeding rubber from cars tires.
But especially; the deep darkness of the nights.

Det är vad vårt torpetboende erbjuder. Dessvärre också bara en kran med kallvatten från handgrävd brunn. Stadens fördelar är varmvatten och dusch!
That is what our cottage offers. Unfortunately also one tap with cold water only. The advantage of city living is hot-water and shower!

Kommentarer