A great loss • En stor förlust

I am sorry to have to deviate from the principle of this blog as a pure personal Photo blog: Yesterday I received the sad news of the passing of Dick (Richard) Haas. He was an old friend from the late 1970s in Jerusalem. He and his wife Bernice arrived in 1974 in Israel as correspondent for the major Swedish newspaper Dagens Nyheter (DN.). As that paper became an increasingly pro-Arab lobbyist paper under the leadership of Sven Öste יש”ו, Dick found his critical but objective articles more and more juggled with. When demanded that his journalistic integrity to be upheld he was in effect fired from the DN. As Dick was a well established writer he continued to write for leading Danish and Norwegian newspapers.
The hatred for Israel unleashed in Swedish media by the "Oslo war" in 2001 have continued since. Although always critical to many trends within the Israeli society and her politics, Dick would not accept this version of public "Jew beating" and begun writing Newsletters in Swedish about the state of affairs in the Israeli-Arab conflict. His last article he published four days before his passing. For many in Sweden, Dick Haas' writings became a gate to insights and moral support. When he first got cancer last fall he was operated on and the prognoses looked good.
However, recently metastases where found and chemotherapy administered.
Dick had plenty to give people around him and he for sure is leaving a
great void behind him.
My thoughts wanders of to his daughters, step-son and to his grandchildren: המקום ינחם אתכם עם שאר אובלי ציון וירושלים!

Jag är ledsen över att jag i det här inlägget måste väja från principen om att hålla den här bloggen som en rent personlig fotoblogg: Igår mottog jag den tråkiga nyheten om Dick (Richard) Haas bortgång. Han var var en gammal bekant sedan 1970-talets slut i Jerusalem. Han och hans hustru Bernice kom till Israel 1974 som korrespondent för Dagens Nyheter. Allteftersom DN. blev ett alltmer pro-arabistisk lobbyorgan under Sven Öste som chef på utrikesredaktionen upptäckte Dick att det mixtrades mer och mer med hans kritiska som objektiva material. När han krävde att hans journalistiska integritet skulle respekteras ledde detta till att han i praktiken skildes från sin tjänst av DN. Alldenstund Dick var en erfaren tidningsman fortsatte han att skriva för ledande Danska och Norska tidningar.
Det hat mot Israel som släptes lös i de svenska medierna i och med "Oslokriget" år 2001 har bara fortsatt: halvsanningar och hellögner utan relevans till verkligheten i stort. Trots Dicks ofta kritiska blick för trender i det Israeliska samhället blev det honom omöjligt att på avstånd bara beskåda denna nya form av att slå ner på judar. Han började skriva sina initierade nyhetsbrev på svenska om händelseutvecklingen i den judisk-arabiska konflikten. Sin sista artikel publicerade han endast fyra dagar före sin bortgång. För många i Sverige var Dicks artiklar en portal till insik och ett moraliskt stöd.
När Dick i höstas drabbades av cancer opererades han med stor framgång och han såg ut att repa sig bra. För någon vecka sedan upptäcktes emellertid metastaser i levern och man satte omedelbart in cellgiftsbehandling, en behandling som tog hårt även på honom. Emellertid avled han i söndags i sitt älskade Jerusalem och begravdes i enlighet med judisk lag samma dag.
Dick var inte alltid lätt att tas med, men han hade så oerhört mycket att ge sina medmänniskor och han lämnar ett stort tomrum efter sig.
Mina tankar går till hans båda döttrar, styvson och hans barnbarn: Må ni tröstas tillsammans med alla de vilka sörja över Zion och Jerusalem.

Kommentarer