Tisha be-Av • ט' באבROME: From the triumphal arch of Titus:
The treasures from the Jewish Temple in Jerusalem are carried in triumph to the capital of the victorious.
ROM: Motivet från Titus Triumfbåge,
Jerusalemtemplets plundrade skatter förs till segrarnas huvudstad.
JERUSALEM: The southern gates to the Holy Temple.
Sealed for 1940 years to the Jewish people. For how long more?
JERUSALEM: Det Heliga Templets södra portar.
Under 1940 förseglade för det judiska folket. Hur mycket längre till?

Tonight marks the beginning of this years tisha be-av, the ninth day in the Hebrew moth of Av. This is the date when Jewish Jerusalem finally fell to the Romans in the year 70 c.e. The very nave of the Jewish people, the holy Temple in Jerusalem was burned down and laid desolated. The Holy mountain in Jerusalem became a hid out for wild animals. Ever since the Jewish people have fasted in 26 hours: from sunset to the appearance of the stars the next evening.
I kväll börjar årets tisha be-av, den nionde dagen i den hebreiska månaden av. På detta datum föll Jerusalem till sist i romerska händer år 70 e.v.t. Det judiska folkets själva "nav", det heliga Templet i Jerusalem brändes och raserades. Det Heliga berget i Jerusalem blev ett tillflyktsort för vilda djur. Ända sedan den gången har det judiska folket fastat i c:a 26 timmar, från solnedgången till tiden för stjärnornas framträdande nästa kväll.
Today we Jews are back in our capital. Sorry Buster (U.N.) but, like Berlin, this Eternal Capital will never ever be divided again.
Idag är vi judar tillbaka i vår huvudstad. Ledsen grabben men precis som med Berlin är detta en Evig huvudstad som aldrig mera kommer att delas.
Nevertheless, the abomination erected at our Holiest place by later foreign colonialists and Arab settlers still stands on our Holy Mount, I am sorry to say. At least this was the case a week ago when I last visited there. No, I did not enter the Very Holy. Whom am I to dear such a thing?! But I had some peeps from different side gates.
Detta till trots: den vackra avskyvärdheten som senare kolonister och arabiska bosättare uppfört på vårt Heliga berg står dessvärre alltjämt kvar. Åtminstone i förra veckan när jag var på besök. Nej, jag beträdde inte Den heliga platsen. Vem är jag att jag skulle våga mig på något sådant?! Däremot kikade jag in genom olika sidoportar.


His army will take over the Temple fortress, pollute the sanctuary,
put a stop to daily sacrifices,
and set upp the sacrilegious object that causes desecration.
Trupper som han har sänt ut kommer att gå in och kränka Tempelborgen,
avskaffa det dagliga offret
och sätta upp den vanhelgande skändligheten.
(Daniel 11:31)Kommentarer