Kickan Goldman ז”ל


It is late summer in the countryside.
Sensommar på torpet.
On our way back to the city yesterday (Tuesday) a phone-call made it clear. Kickan had passed away on her 76th birthday the evening before. Expected but untimely.
"Kickan" (Siv) Goldman had devoted her life to other people as a nurse, and after her retirement she was very active as volunteer in the Jewish Community here, helping and assisting people. When I was taken ill in cancer three years ago she was a Rock of support, especially to my wife!
So again last winter, when I had to fight threw a metastasis crisis, she was there! Always understanding and supportive!
Kickan yearned for Eretz-Israel.
She was a warm, religious woman who would do her thing without forcing issues on others. May her memory be a blessing to us all!
På vår väg igår (tisdag) tillbaka till staden kom telefonsamtalet som förklarade att Kickan hade gått ur tiden kvällen innan, på sin 76-årsdag. "Kickan" (Siv) Goldman hade ägnat en livstid åt andra i egenskap av sjuksköterska. Efter pensioneringen ägnade hon sig åt att hjälpa och stödja seniorer och sjuka i Judiska församlingen. När jag själv för tre år sedan drabbades av cancer blev hon en stöttande klippa, alldeles särskilt så för min hustru; likaså i vintras då jag hade att övervinna metastasspridning, då fanns hon också där till stöd.
Kickan längtade hela sitt liv efter Israels Land. Hon var en varmt religiös kvinna som som skötte sitt utan att racka på andra det som hon bekände sig till och handlade utifrån. Må hennes minne vara oss alla till välsignelse.


Kommentarer