Old & New • Gammalt och nyttPast week I went taking pictures with Jonas. He is very well versed in the technology of the camera unit. I learned some useful stuff. Thank's Jonas!
I veckan som gått var jag ute och tog bilder tillsammans med Jonas. Han är grundligt insatt i kamerateknik. Jag lärde mig en del matnyttigt. Tack för det, Jonas!
* * *
Weekend at our summerhouse was relaxing, as always. The vine keeps growing. and in the hothouse things begin to happen as well...
Veckoslutet på torpet var som vanligt lugnande. Noterade att vinstocken fortsätter att växa. Även i växthuset börjar det hända en del...

The capsicum is well on its way. So are the tomatoes. We have already harvested two cucumbers this season...
Paprikan är på gång, liksom tomaterna. Denna säsong har vi redan kunnat skörda två gurkor.
* * *
Now I have also restored and colored an old portrait of a handsome Bulgarian soldier. That is Uncle Jacques, my mother's first cousin. His daughter, Yaffa, my (second) cousin is as much into genealogical research as I am, but much more successful! She is doing a great job, as well as our cousin Mordy (Mordechai)! כל הכבוד
Nu har jag restaurerat och färglagt ett gammalt porträtt av en stilig bulgarisk soldat. Det är onkel Jacques, min mors kusin. Hans dotter Yaffa, min syssling, pyslar även hon med släktforskning, med den skilnaden att hon är mycket efektivare. Hon gör ett storartat jobb, liksom vår gemensamme syssling Mordy (Mordechai)!
* * *
On Saturday August 14 between 12:oo – 18:oo its time again for the annual outdoor photo-exhibition Planket. This year 131 photographers are represented.
Me to!
På lördag (14/8), mellan 12:oo – 18:oo, är det dags för fotoutställningen Planket. 131 fotografer ställer ut.
Så även jag. KOM OCH SE!!!
(From my participation last year • Från mitt deltagande förra året)


Kommentarer