Summertime...


I have had a busy time after returning from Israel with some 2000 shots.
Jag har fullt upp efter att jag kommit tillbaka med två tusen bilder från Israel.
Late yesterday evening we returned after a very pleasant weekend in Värmland, meeting with old friends. In one case we had not met since 1972.
Sent igår kväll kom vi hem efter ett mycket trevligt veckoslut i Värmland där vi mötte gamla vänner. En var en gammal polare som jag inte sett sedan 1972.
I really need to get some action going at my Gallery, but first I do need to get my act together in regard to the annual, outdoor, Planket photo exhibition in less then two weeks!
Have fun!
Jag måste verkligen få något gjort med mitt virtuella fotogalleri, men allra först måste jag komma igång med mitt bidrag till den årliga utomhusutställningen Planket som inträffar om mindre än en vecka!
Ha'et kul!Kommentarer