A wonderful day • En underbar dag


This Weekend 131 photographers from Wester Sweden gathered for a public exhibition of their works within the framework of the municipality arranged Kulturkalasfestival ("Cultural party festival"). The Planket ("The Fence") has been organized for three years now, but this was the first time in the downtown. And what a difference! This part of the city all of a sudden turned into a resembling of Paris, or London...
Detta veckoslut hade 131 fotografer från Västsverige samlats för en utställning inom ramen för det kommunalstödda arrangemanget "Kulturkalasfestivalen". Själva fotoutställningen Planket är nu annars på tredje året i rad, men denna gång för första gången mitt i stan. Och vilken skillnad det gjorde! Denna del av Göteborg blev under sex timmar något som kunde liknas vid Paris eller London...
In order to challenge the visual experience of my photos, I decided to "individualize" most of them. I kept only a few of them in full view. The others I covered up with a plasticized cover, with the exhortation "Lift me!" The backside of the black covers contained information about the picture.
För att riktigt framhäva och utmana mina bilder i jämförelse med andras hade jag bestämt mig för att "individualisera" de flesta av dem. Bara några stycken lämnade jag fullt synliga, de övriga täckte jag över med luckor med uppmaningen Lyft på mig! På baksidan av dess svarta luckor fanns grundläggande info om bilden ifråga.
I was highly unsure as to how this experiment would work out; would the "shy Swedes" dear to approach and lift up the covers or chose to pass by. Amazingly enough people who where really interested in photos did indeed even line up to get to peep at photos. Ergo: they had to act in order to be able to really focus at them, rather then merely passively have a glance at them.
Jag var mycket osäker om hur experimentet skulle utfalla: skulle de "blyga svenskarna" våga närma sig och följa uppmaningen, eller välja att bara gå vidare? Till min förvåning visade det sig att de fotointresserade verkligen t.o.m. ställde sig i kö för att få en glimt av bilderna. De hade således att handla för att snarare få tillfälle att koncentrera sig på bilderna, hellre än att mest ägna dem ett ögonkast.
All my pictures this year where from Israel. I was prepared for trouble. However the day passed but with one single incident: some vulgar Anarchist – notorious for their extreme pro-Arab stand in all matters – made obscene gesture and dropped some internal remarks: one tall young man in a terrorist-kaffiiyeh, and two wild-looking females, they where.
Mitt bidrag detta år var alla bilder från Israel. Jag hade bespetsat mig på möjligheten för bråk, men dagen förflöt utan någon incident, sånär som på en: några vulgära anarkistslynglar (ökända för deras extrema pro-arabism i alla sammanhang). Det var en lång, gänglig kille i terroristmärket "'palestina'-sjal" (khafiye) som utförde några obscena gester för ett par förvildade unga honor som han kommit dragandes med. Obehagligt, men mer var det inte med det.
Next exhibition I shall participate in, will be Sunday 5, September at the Jewish Community Center, Östra Larmgatan 12, Gothenburg within the framework of European Day of Jewish Culture. You are coordinately invited!
Nästa gång som jag är med och ställer ut blir söndagen den 5 september å Judiska församlingen, Östra Larmgatan 12 i Göteborg. Det sker i anledning av Europeiska Judiska Kulturdagen.
Du är härmed inbjuden!

Kommentarer