The Colors of fall • Höstens färger


Today the elm in the courtyard has gotten rid of most of the leaves. No more photosynthesis this year.
And that man keep coming back with his noisy, post-modernistic air "rake". He moves away the leaves as he spreads pollution around. What happened to the "environmental awareness"?
Idag har almen på gården kastat av sig det mesta av lövverket. Ingen mer fotosyntes där inte.
Återkommer gör den här karln med sin vråldundrande, postmodernistiska luft-"kratta". Löven föses undan samtidigt som bensinångorna spyr ut över gården.
Vart tog miljömedvetandet vägen?


During the last couple of weeks I have spent some spare time attending the need of the season out at the summer-house, where there still are some leaves left.
Ett par veckor där ledig tid upptagits av diverse sysslor som hör hösten till ute på torpet, där löven ännu hänger kvar.
For the first time and after seven years, we had a great harvest of delicious grapes!
För första gången på sju år kunde vi bärga några verkligt söta och goda vindruvor!
I cut down the last few kilos of green tomatoes before uprooting the plants and cleaned out the hothouse. The tubings where disconnected and stored away into the barn.
De sista kilona omogna tomater skars ner innan jag drog upp plantorna och rensade ut växthuset. Slangarna kopplades från vattenkran, rullades in och förpassades till ladan.

Who knows what might befall this winter? So, I made sure to mount the excellent owl nesting box that my friend TP bestowed me as a birthday gift.
Vem vet vad som händer under vintern? Tog det säkra före det osäkra och satte upp den förnämliga uggleholk som TP förärade mig som födelsedagsgåva.

THE FLOP | FIASKOT
The other day I was to present some pictures at the latest meeting of the Gothenburg Photocraphic Society as participator in "Members quarter". For two days I had prepared a slide show in Apple's Keynote program. Then the immense occurred that all my pictures became at least six times darker then they where when showed in the projector! Impossible to share them! A complete mystery and a total flop!
Härförleden skulle jag presentera några bilder vid FFG:s senaste möte i kategorin "Medlemskvarten". Hade i två dagar förberett ett bildspel i Apple:s Keynote, men så inträffade det oerhörda, att alla bilderna blev minst sex steg mörkare när de visade genom projektorn! Ovisbara! En fullständig gåta och ett totalt fiasko!
* * *
In "the participants photo contest" I landed on third place on the theme "light", with my photo from the Pantheon in Rome, Italy.
I "närvarotävlingen" kom jag trea på temat "ljus" med min bild från Pantheon i Rom.
"Other balls" landed somewhere further down, don't remember where?…
"Andra kulor" kom längre ner, minns inte vart?
Below you find other pictures I had a brows through before deciding which ones to pick.
Nedan några andra bilder som jag botaniserade bland.

Kommentarer

 1. Hej Bertil!
  Superfina bilder!
  Är hemma igen, skönt: damerna i Murrhardt mådde rätt så bra faktiskt och de hälsar så mycket till dig!
  ;-) Helga

  SvaraRadera
 2. Tackar för omdömet och för hälsningarna.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar