An exiting weekend • Ett spännande veckoslut

(Buggy…)
  • Bomb threat • Bombhot
  • ”The Nobel Price in Photography” • Fotografins ”Nobelpris”
  • Småland

Bomb threat | Bombhot
Last Friday the Swedish police in Gothenburg managed to crack three contradictory headline news:
1) ”Reliable intelligent sources” indicated an immediate threat of a large bombing somewhere in downtown Gothenburg.
2) Such a bomb had nothing to do with terrorism…
2) There was no danger to the public, and no need to close of any area. Instead, the police was to beef up their uniformed and civil-clothed forces at the major mall, Nordstan.
I fredags lyckades göteborgpolisen kläcka ur sig tre motsägande förstasidesnyheter:
1) "Trovärdiga underrättelserapporter" upplyser om omedelbar fara för ett större bombdåd någonstans i Göteborgs centrum.
2) En sådan eventuell bombexpedition skulle inte vara utslag av terrorism…
3) Allmänheten kunde ändå känna sig trygg och inget behov förelåg att spärra av några områden. I stället skulle polis förstärka sina uniformerade och civilklädda styrkor i köpcentret Nordstan.
Saturday morning a large number of aliens was arrested. No details from the police, but it appears as if local, established Arab "palestinians" from Syria have been involved.
Ett stort antal invandrare arresterade tidigt på lördagsmorgon i polisens olika tillslag. Vilka det rörde sig om höll man tyst om men det verkar som om flera av de som syddes in och de två som nu kvarstår i häktet är etablerade arabiska "palestinier" från Syrien.
Of course I sat out for Nordstan. In spite of the monthly salary-weekend there was comparatively few people at the mall. Then again, how many of them was plaint-cloth policemen? This place used to be crowded, not at least of Somalians and Arabs. Now they could be counted on the fingers of your hands…
On each side of the complex, there was one empty police patrol wagon with place for eight in each, ergo 4x8 uniformed cops in the mall: a major concentration – in Swedish terms.
Givetvis gav jag mig iväg till Nordstan. Trots att det varit lönefredag kändes det väldigt, väldigt tomt där. Hur många som var civilklädd polis gick ju inte heller att veta. Det här stället brukar ju myllra av inte minst somalier och araber. Nu kunde de räknas på båda händernas fingrar…
På varje utsida kring Nordstan stod en piketbuss med åtta tomma platser. Alltså bör det ha funnits 4x8 uniformerade lagens väktare inne i Nordstan: verkligen en hög koncentration av poliser – med svenska mått mätt.
On Friday news of the two bombs addressed to Jewish institutions i the US was published. One ought to expect some police presence at the major Synagogue, the natural target for a potential terrorist bomb. I was somewhat not surprised when I noticed that this was NOT the case. Outside the Jewish Community Center was two teenager-guards from the JSS ("Jewish Security in Sweden"), and one single at the back of the impressive Liberal Synagogue from 1855. This is Sweden! I recall better protection twelve years ago even in Morocco for the Synagogues and Jewish institutions there.
The Liberal Synagogue in Gothenburg, Sweden
Liberala synagogan i Göteborg

I fredags kom även nyheten om de två bomberna med adress till judiska institutioner i USA. Man borde givetvis ha förväntat sig polisiär närvaro i anslutning till Judiska Församlingen och stora synagogan nere i centrum. Ändå blev jag inte helt förvånad när jag noterade att så inte var fallet. Utanför Judiska församlingen stod ett par ynglingar från JSS (Judisk säkerhet i Sverige) vakt och en ensam kamrat till dem vaktade den imposanta (1855 förfärdigade) liberala synagogans baksida. Typiskt brist på myndighetstänk i Sverige! Jag minns bra mycket bättre polisskydd för synagogor och judiska institutioner i Marocko för tolv år sedan.
Lonely community guard at the back of the Synagogue during Sabbath-service.
Ung församlingsvakt bakom synagogan under sabbatsgudstjänsten.

Här drar kanslisten innan gudstjänsten var över. Där ertappade jag dig allt, D.
* * *


”The Nobel Price in Photography” | Fotografins ”Nobelpris”

The Hasselblad Foundation's International Award in Photography was first handed out thirty years ago to Lennart Nilsson (famous for his photographs of in vivo). It is said that this award is a counterpart to the Nobel Prize in Photography. The Hasselblad Foundation is located here in Gothenburg and it is here the annual impressive price award ceremony takes place. As this is an anniversary year the sum of the award was doubled, to one million Swedish Crowns ($141,000.–), and the first to be bestowed with this amount was the somewhat eccentric Parisian Sophie Calle.
Hasselbladpriset i fotografi utdelades för första gången för trettio år sedan och gick till Lennart Nilson (Ett barn blir till). Man brukar säga, att det här priset är den fotografiska världens motsvarighet till Nobelpriset. Hasselblandstiftelsen finns i Göteborg och det är här den högtidliga muntrationen sker varje år. Detta jubileumsår fördubblades prispengen till en miljon svenska riksdaler och den första att besåtts med det beloppet var den något excentriska parisiskan Sophie Calle.
The Kleizmer-band Räven ("The Fox") was in charge of the musical arrangement of the evening, and accompanied the President of the Foundation, Bo Myhrman, on to the stage.
Kleizmerorkestern Räven stod för aftonens musikbedrifter och de ledsagade även stiftelsens VD, Bo Myhrman, in på scenen.
After his speech there was some entertainment followed by some speeches... Finally Sophie was called upon. The first prizewinner, Lennart Nilsson, handed her the diploma, then mr. Myhrman handed over a medal. Sophie refused to but it on herself (one does not do that in civilized countries) but demanded that the bestower should place it on her bosom. Myhrman hesitated but "old" mr Lennart Nilsson (88) helped everybody out.
Efter hans tal kom flera. Till sist kallades Sophie själv fram för att ta emot diplomet ur den allra första prisvinnarens, Lennart Nilssons, händer. Därefter skulle Myhrman överlämna guldmedaljen, men som sann fransyska krävde pristagaren att han. inte hon själv, skulle fästa medaljen vid hennes barm. När Myhrman generat tvekade grep "gamle" (88-årige) Lennart Nilsson in och hjälpte framgångsrikt till.
When the prizewinner gave her speech, she read from prepared sheets. As she finished one, she simply let it fall out of her hand onto the floor. Jolly nice to see!
När prisvinnaren gav sitt tal läste hon direkt från arken som hon lät falla till golvet, en efter en allteftersom läst färdigt på dem. Det såg förbaskat trevligt ut!

* * *

SMÅLAND

Last week I went to see an old friend whom had moved to the nice county called Småland. He and his wife have bought a large house. Yes, I was curious on the house and its environment. A great bonus when visiting them, is Mr. Balder Karlsson.
I början av förra veckan körde jag ner till Småland för att hälsa på en gammal vän som flyttat dit. Han och hustrun har köpt en tiorumskåk som jag var nyfiken på. Ett stort bonus med att hälsa på dem är inte minst min fantastiske vän Balder Karlsson.

MEET BALDER
SÄG HEJ TILL BALDER
He is a four year old Danish Swedish Farmdog: intelligent, alert, playful… much more could to be said about this race. If I was to choose a dog for myself again, it would for sure be a Danish Swedish Farmdog!
Han är en fyraårig Dansk-Svensk gårdshund: intelligent, pigg, lekfull… mycket annat gott kan tilläggas om den här rasen. En sak är säker, skulle JAG någonsin igen få välja hund så skulle det definitivt bli just en Dansk-svensk gårdshund!


Finally some colors of Fall in Småland and Halland.
Kommentarer