Gloomy November • Novembertristess


Earlier today.
Tidigare idag.
A November-street at the Haga neighborhood in Gothenburg.
En novembergata i Göteborgs Hagadistrikt.
Frozen and wretched.
Köldslaget och eländigt.
A Deli in Haga. A refuge from the cold, and the darkness of the winter.
Del(i)Haga, en fristad undan vinterns köld och mörker.
Nice to have visitors brave enough to step out into the gloomy streets.
Trevligt med besökare modiga nog att ge sig ut på de dystra gatorna.

Also nice to bake this time of the Nordic year. Here is a real Italian Farmer's bread.
Så här års är det också trevligt att baka. Här är ett riktigt italienskt bondbröd.


Kommentarer