November 6, Lützen-Day • Gustaf Adolfsdagen

In the heavy fog outside the German city of Lützen, the armies of the Catholic Emperor under Albrecht von Wallenstein clashed with the Swedish Protestant forces on November 6, 1632. By the end of the day, the Swedes had won the battle, but the King, Gustavus Adolphus, fell in the fight. The Battle of Lützen was one of the most decisive battles of the Thirty Years' War (1618–1648).
As a king he founded a number of cities, among this city of Gothenburg in 1619 (and the single Swedish City with a formal, alternative English name, the Swedish being Göteborg).
I den tunga dimman utanför Lützen drabbade den katolska, kejserliga hären under ledning av Albrecht von Wallenstein denna dag 1632 med Sveriges invarderande, protestantiska trupper. När dimman och krutröken lättat hade svenskarna visserligen vunnit slaget, men kung Gustaf II Adolf hade stupat. Slaget vid Lützen var en av de avgörande striderna under det Trettioåriga kriget (1618–1648).
Som regent var kungen duglig. Han lät grunda flera städer, bland dem Göteborg 1619 (f.ö. enda staden med från början ett officiellt engelskt namn, Gothenburg).
Because of this, the famous local confectioner Carl Bräutigam created the Gustav-Adolf-pastry in 1909, topped by the profile of the king in chocolate, to be sold ONLY on this day of November 6. This is still the local tradition. AND, for the first time of all these years I have resided in this city I was today able to taste this famous pastry.
Av den anledningen skapade konditorn Carl Bräutigam 1909 Gustaf Adolfsbakelsen. Den toppas med en profilbild av kungen i choklad. Bakverket säljs ENBART på detta datum, konungens dödsdag. För första gången under alla mina år här i stan föll det sig idag så att även jag inmundigat denna kulinariska anrättning.
* * *
I would very much apreciate if you please wold help BALDER KARLSSON to win a contest that runs only untill the 17th.
THIS is what you do:
2) Use your computer's search engene to locate the picture by writing Balder Karlsson in the search field. (In a Mac it is cmd+F. I am not sure in PC, but I would try: ctrl+F.)

3) Klick your vote – and that's all!
PLEASE, ASK ALL YOUR FRIEND TO DO THE SAME as we are very short of time!
Balder and I appreciate your cooperation!
Jag skulle verkligen uppskatta om du ville hjälpa BALDER KARLSSON att vinna en tävling som löper ut redan den 17:e dennes!
Gör SÅ HÄR:
2) använd sökmotorn i din dator för att bland alla fyrbeningarna hitta bilden genom att skriva Balder Karlsson i sökfältet. (Det får du i en Mac fram genom att trycka ner tangenterna cmd och F samtidigt. På en PC tror jag att det är ctrl+F.)
3) Klicka in din röst. Det var allt!
BE ALLA DINA VÄNNER GÅ IN OCH RÖSTA OCKSÅ, vi har verkligen tiden emot oss!
Balder och jag tackar på förhand för din hjälp!


Kommentarer