Back in Israel! Tillbaks i Israel! :)

December 21 I left the darknes of the High North for the pleasant air of Eretz-Israel. To only thing bothering me here and now is to be confined to a PC without Swedish fonts, instead of a real computer (i.e. Mac).
Den 21 december laemnade jag det Nordiska Moerkret till foermaan foer Eretz-Israels behagliga luft. Det enda som jag stoer mig paa aer att jag nu begraensats till en PC utans svenska typsnitt, i staellet foer en riktig dator (d.v.s. en Mac).

One week later my first grandson was born in New York. Last Saturday Nights Show concisted of waching the newboorn over SKYPE together wis his uncles... His name will be disclosed at his brith milah (circumcision), hopefully this Thursday.
Veckan daerefter foeddes min foersta sonson i New York. Foerra Saturday Nights Show bestod i betraktandet av den nyfoedde via SKYPE, tillsammans med lillens nyblivna baada farbroeder... Han namn kommer att tillkaennages vid gossens intraedande i Vaar Fader Abrahams Foerbund, d.v.s. vid hans omskaerelse som foerhoppningsvis aeger rum paa torsdag.


Just outside Rehovot is a big Market. I was somewhat surprised to find the Swedish flag there...
Alldeles utanfoer Rechovot ligger ett stort koepcentrum. Blev lite foervaanad oever att finna svenska flaggan daer...

Just outside Jerusalem is Yad Vashem - The National Memorence Site for the victims of the Holocaust. I noticted the precens of senior Italian Air Force brass being escorted around the area.


Aldeles utanfoer Jerusalem ligger Yad Vashem - Den Nationella Minnesistitutionen Oever Foerintelsens Offer. Jag noterade att en grupp hoejdare fraan italienska flygvapnet eskorterades runt av sina israeliska kolleger. Vid den eviga minneslaagan i aaminnelsesalen hade de lagt ner krans med den italienska trikollorens faerger.
The Cultural Center of Ra'anana, Ra'ananas kulturcentrum
 Last Tuesday I went to see a strong, dramatic dance preformans (Coreography by my cousin's wife) in Ra'anana. It was rather mighty!
I tisdags var jag i Ra'anana och besaag en stark dramatisk dansupplevelse (min kusins hustru stod foer koreografin). Ja, det var maektigt!

Since of old I feel well at home in Mea Shearim, an "ultra-" religious Jewish part of Jerusalem.
I have friends there whom its nice to visit.
Sedan gammalt aer jag vael hemmastad i det "ultraortodoxa" judiska Mea Shearim-distriktet i Jerusalem. Daer har jag aeven gamla vaenner som det aer trevligt att haelsa paa.
In the begining of the main street is the Yeshiva (or the Talmudical accademy) of the Breslev chassidim. 
This is a nice place to daven Mincha at.
I boerjan av huvudvaegen som gett omraadet dess namn ligger Breslevchassiderna Yeshiva, eller talmudiska akademi). Daer aer det trevligt att foerraetta eftermidagsboenen, om man kaenner foer det.


The Wester Wall in the evening.
Vaestra Muren ("Klagomuren") om aftonen.

Kommentarer