From Judea • Från Judéen

This monumental pedestrian bridge-holder is yet another of the new landmarks in the always expanding Jerusalem.
Denna monumentala konstruktion som håller upp en gångbro är bara ett av många nya landmärken i det ständigt expanderande Jerusalem.

Sweeter then to brake away from big city and find once way into the forests. Here a KKL-forrest in the heart of the Judean hinterland, at Gush Etzion (between Jerusalem and Hebron).
Behagligare är det att ge sig iväg från storstaden och söka sig ut i skogen ett tag. Här är en återetablerad skog i Judéen högre inland, vid Gush Etzion (mellan Jerusalem och Hebron).

In Israel it is springtime, while countries like Sweden still suffers of icy winter.
I Israel är det vår medan länder som Sverige ännu har att lida under köldslagen vinter...

Kommentarer