About loosing the hold • Om att tappa greppet

Yesterday’s monthly meeting at the FFG was very exiting. We had a very good lecturer invited, Patrik Larsson. (Most suitable on the very St. Patrick’s Day!) Today he is a well established nature photographer. Of course, the talk was accompanied by a great slideshow.
Gårdagens månadsmöte i FFG var verkligen intressant. En riktigt bra föreläsare var inbjuden, nämligen Patrik Larsson, som också är instruktör vid www.moderskeppet.se. Patrik är numera väletablerad som naturfotograf och naturligtvis ledsagades hans föredragande av ett strålande bildspel.
I did not do well in this months competition with my photos from Israel, neither in the “website competition," nor at the meeting with these pictures. The auditorium seems to have a feeling for color and drama.
From the main Yeshiva of the Breslov-hassidim, in Mea Shearim, Jerusalem.
Från breslev-chassidernas jeshiva i Mea Shearim i Jerusalem.
I månadens fototävling lyckades jag inte göra så bra ifrån mig med min bildsvit från Israel. Varken på hemsidestävlingen eller vid närvarotävlingen. Tycks som om de röstande har fadäs för färg och drama.
Recruits from the Golani Brigade during a brake.
Rekryter ur Golanibrigade i en paus.


Kommentarer