Purim! Reading the Megilah • Purim! Läsning av Megilan (Esters bok)

Some photos from the Purim celebration in the minor (and only Traditional) shul of Gothenburg.
Några bilder från firandet av purim i Göteborgs lilla synagoga (tillika den enda Traditionella).

Since Purim this year began when the Shabbat ended,
the
havdalah ceremony was first made.purim i år började vid sabbatens slut gjordes först havdalah.

The MegilahThe Book of Ester – written on parchment.
MegilahEsters bok – nedskriven för hand på pergament.
Klick HERE to se the Slideshow.
Klicka HÄR för komma till bildspelet.

Kommentarer