A real surprise • En verklig överraskning

Look! People are dancing folk-dance in our courtyard! My wife where all exited and when I opened the window, the powerful sound of a single violin reached into the room.
Men titta! Det dansas folkdans nere på gården! utbrast hustrun. Jag öppnade fönstret och den ensamma fiolens mäktiga toner uppfyllde rummet. 
And indeed, on the uneven paving-stones in our yard people was indeed dancing their hearts out in a highly civilized manner.
Så sant som det var sagt: på den stenlagda, ojämna gårdsplanen dansade människor av hjärtats lust på ett synnerligen civiliserat sätt.
And it was the very first time I experienced Swedish folk-dancers dancing to torches they were caring. It all amounted to a swell fifteen-twenty minutes of free entertainment.
För första gången någonsin fick jag uppleva hur ett svenskt folkdanslag for fram i skenet av facklorna som de alla höll. Det blev en dryg kvart av gratis kvalitetsunderhållning. 
As I inquired I found out that the group was doing their final rehearsal outdoors before a performance on Saturday evening in the island of Orust.
Thank you so much!
Efteråt förhörde jag mig och fick veta att gruppen gjorde sin generalrepetition utomhus inför en föreställning på Orust på lördagkväll.
Man bugar och tackar!


Please note: The broken link in the earlier post is now re-conected.
OBS: Den tidigare brutna länken i föregående post är nu återställd.

Kommentarer