A Spring excursion • En vårutflykt

Last weekend we made a stop at our country house in order to check it out after the winter.
Förra veckan stannade vi till på torpet för att se om huset efter vintern.
In the city, the crocus was blossoming.
I sta’n blommade redan krokusarna.
But out there in the woods I encountered the first coltsfoots of the season.
Därute på torpet såg jag årets första tussilago.
The rhododendron, i noticed are on the way. Incidentally, here is the first fly of 2011…
Noterade även att rhododendron knoppar. Det slumpade sig också att jag här kan presentera den första flugan för säsongen…
The question as if we have got any tenants or not in our new, excellent nesting box for owls?
(A present for my birthday from old friend TP from boyhood  whom, after forty years again has materialized on my radar screen.)
Frågan är om vi har fått hyresgäster eller inte till vår nya, förnämliga uggleholk? (Mig förärad i födelsedag av ungdomskamraten TP som efter fyrtio år åter materialiserat sig på vår radarbild.)

This is a hint…
Detta är en fingervisning

To where were we going after this brief stop at the country house?
Vart var vi på väg efter blixtvisiten i sommarstugan?

Indeed: to the former textile centre of Sweden, Borås. To be more specific: to a private guided tour of the Abecita Corsettfabrik’s Museum of Modern Art. An Art museum hosted in a former corset-factury!
Just det: till Sveriges gamla textilcentrum, Borås. Eller, mera noggrant, till en privat guidad tur av Abecita Corsettfabriks Konstmuseeum – ett museum för modern konst (etsningar och foto) inhyst i en nedlagd korsettefabrik!
A modest entrance to the museum.En anspråkslös ingång till ett museum.
Our two highly competent guides.
Våra båda mycket kompetenta guider.
The tour around the facilities took two hours.
Rundvandringen tog dryga två timmar.


Luckily enough we where served bilberry soup during a brake.
Som tur var trakterades vi med blåbärssoppa i pausen halvvägs igenom.
The sightseeing ended in a room of modern textile art.
Rundturen slutade i ett rum med modern tygkonst.

Kommentarer