Spring feelings • Vårkänslor

Last week, Mette Muhli was one of thus having her photo exhibition in downtown Gothenburg. Her ways of expressing her feelings for (our common) native town was very pleasant.
I veckan har bl.a. Mette Muhli haft fotoutställning på Tredje Långgatan 26 i Göteborg på "Rum 26”.
Det blev en värmande pust av Karlskogiana i vårvinterkölden.

Although spring is on its way the neighborhood of New Masthugget in Gothenburg remans, in my mind, as miserably as they come...
Låt vara att våren är på väg men plåtkåkarna i Nya Masthugget ser lika anskrämliga ut året runt i mitt tycke...

The taste of the advent of the spring makes thous of questionable creativity go bananas…
Förnimmelsen av den annalkande våren får de med tvivelaktig kreativitetsförmågor att bli alldeles virriga…
Defaced
When strolling around one encounter different things like this man being apprehended by the police. Had nothing to do with the above, and whatever he might be accused of he is to be consider innocent until proven guilty. However, it was a nice shot.
När man är ute och flanerar kan man få vara med om lite vadsomhelst, som när den här karln blir gripen av polisen. Har inget med graffitin ovan att göra. Oavsett vad han anklagats för är han givetvis oskyldig tills motsatsen bevisats. Men jag tycker att det är en bra bild.

Not guilty!
The picture above caused some alarm among Swedes on my Facebook. I was accused of “hanging him out” of “racism”, of “hatered”, and god knows what. Just to make sure I have masked his face. Here in Sweden a lots of people seem not to be in touch with real life so, it’s sometimes a sensitive borderline.
Bilden ovan skapade viss kontrovers på min FB-sida. Jag anklagades för att ha “hängt utt” mannen; för att vara “rasist” och “hatisk”. Det finns överallt gränser som man lämpligen aktar sig för att överskrida.

The so-called “Separation-Wall” in Judea. Den s.k. muren i Judéen.
Talking of borderlines. Here a view of the so-called “Wall” – the security fence – that has been very successful in protecting the outside part of Israel from ill-intentioned suicide bombers from the Arab settlements west of the River Jordan.
Apropå “gränser”. Här ett litet stycke av den s.k. muren – säkerhetsbarriären – som mycket framgångsrikt har skyddat det yttre Israel från illasinnade självmordsbombare från de arabiska bosättningarna i landskapet.

When back home in Israel, earlier this year, I noticed that Stieg Larsson’s trilogy was on sale. I wonder if this indicates an international decrease of interest of his works…?
När jag tidigare i år var hemma i Israel noterade jag att Stieg Larssons succetriologi reades. Undrar om detta antyder ett internationellt flagnande intresse för honom?
Above some English titles on the go in Israel at present.
Några engelska titlar som för närvarande är gångbara i Israel.

Kommentarer