Major problem at Blogger!

The Photographic Society of Gothenburg (FFG) this year celebrates 75 productive years. This was marked with an exhibition at the City Library Exhibition Pavilion in the city center. Member photos from the entire period was represented. Fifteen separate members exhibitions was also on the show, among them my own Judean Faces. The successful event lasted for a week.
Fotografiska föreningen i Göteborg (FFG) firar i år 75 produktiva verksamhetsår. Detta har markerats med en stor fotoutställning i Utställningspaviljongen vid Göteborg Stadsbibliotek å Götaplatsen. Medlemsfoton från hela perioden fanns representerade. Femton separatutställningar visades likaså, däribland min egen, Judéiska anleten. Den framgångsrika tillställningen varade en vecka.

The exhibition is opened. Utställningen invigs.My Judean Faces. Min Judéiska anleten.

Kommentarer