U.K. is O.K.


Not dead, I have just been travelling a lot.
I spent Pesach (Passover) by dear friend in Salford, greater Manchester, England.
Nejdå. Jag är inte avliden, bara farit runt och rest en hel del.
Tillbringade pesach hos goda vänner i Salford, som är en kranskommun till Manchester.
A nice local park. En trevlig park.
Since times immemorial, the Jews cleanses their dwellings and properties from all that is leaven, in accordance with their Biblical Laws and way of lives. Controlled fire is the joy of many children… In these fires the last pieces of leaven bread are burned no later then noon at the Eve of Passover.
Sedan urminnes tider städar judar sina hem och ägodelar från allt som är “syrat” eller “jäst”. Allt i enlighet med deras bibliska lagar som är deras livsstil. Eldar gläder och fascinerar många, särskilt barn. I dessa bål bränns det sista av jästa bakprodukter inte senare än vid middagstid på pesach-helgens tillredelsedag.
The Seder-table is sett for the evening. Sederbordet dukat inför kvällen.
Pesach is also known as the Holiday of the Unleavened bread. In Salford I was able to peep into a hand-made-matza-bakery.
Pesach kallas ibland även för Det Osyrade brödets fest. I Salford kunde jag kicka in i ett bageri där högklassig matza bakades för hand.


Matza
For a slideshow from “Jewish”-Manchester at Pesachtime klick HERE!
En kort bildserie från “det judiska” Manchester i pesachtid, klicka HÄR!

There was also some time for an excursion into the Peak District to the east.
En utflykt till Peak District några mil österut hans också med.

A view of a piece of “real” England.
Utsikt över ett blickfång “verkligt” England.


A pheasant. En fasan.

Shortly upon my return from England we went to Germany. More about that in my next entery to come.
Några få dagar efter min återkomst från England for vi till Tyskland. Mer om detta nästa gång.

Kommentarer