Making the most out of it • Mesta möjliga

Plenty of mushrooms out in the woods this time of the year. A sure indication that summer draws to its end. However, we do not intend to consume this one!
Mycket svamp i skogarna i år. Ett säker tecken på att sommaren går mot sitt slut. Men, vi kommer inte att äta den här!
At our countryside cottage the aconite is blossom. A wonderful flower!
På vårt torp blommar stormhatten för fullt. En vacker blomma! 
One has to get as much out as possible of the short Swedish summer. And so we do! This weekend we went to the charming little city of Alingsås where we gaped at the street-life among the country folk. But we also took the opportunity to visit the photo-exhibition by the local talent Helga Brümmer.
Det gäller att göra det mesta möjliga av vad som återstår av sommaren. Gör vi också. Helgen har varit packad med små projekt. In till Alingsås åkte vi och beglodde allmogens gatuliv. Där besåg vi även Helga Brümmers sevärda utställning.

* * *
Gothenburg is a comparatively new city, founded in the 17th century shortly after Sweden began her aggressive expansion at the expense of her neighbors.
Göteborg grundades på 1600-talet och är därför en jämförelsevis ung stad, från tiden innan Sverige påbörjade sin aggressiva expansion på grannländernas bekostnad. 
Sweden within her own borders.
Sverige inom sina egna gränser.
Prior to Sweden’s expansion into the Norwegian and Danish lands on which the settlement of Gothenburg was built, many miles to the north-east, was during the Middle Ages the only Swedish port in the West, a city named Lödöse. Nothing but ruins is left of the place, but at the spot there is a House you don’t want to miss if you would be around are interested in history: Lödöse Museum!
Innan Sverige ockuperat området på vilket den svenska bosättningen Göteborg omsider uppfördes, var landet beroende av sin enda hamn i Väster, Lödöse. Ingenting finns längre kvar av staden, men där den låg ser du en byggnad som du definitivt ska besöka om du har vägarna förbi och är intresserad av historia: Lödöse museum!


During my many journeys over large part of our world I have spent some times in different museums. It is my impression, that this particular one is on the top of any in its field! Modernly structured adjusted for its task: A most fitting architecture with associations to the Middle Ages: A successful pedagogic presentation of its topics. And it is not overdone! And no entrance fee…
Under mina resor runt om i världen har jag tillbringat en hel del tid i olika museer. Efter min mening är just detta en av de främsta! En modern byggnad som ger omedelbara associationer till medeltiden; en fullödigt pedagogiskt avgränsad presentation av ämnesområdena för handen. Inget överdåd eller krafs! Dessutom: gratis inträde…

Now I have a challenge for YOU!
What is on the photo below, and where?
Nu en utmaning till DIG!
Vad skymtar nederst på bilden härunder, och vart är det?
Plenty of energy in this picture.
Mycken kraft i den här bilden.
(N.B: “A stonewall under blue sky,” is not a good enough answer!
Obs: “Stenmur under blå himmel" duger inte som svar…)

* * *

Finally, I am far from having processed the photos from our America journey. Please be patient…Kommentarer