In September • I september

I am sorry for having neglected this page. This due to overload of duties.
Jag beklagar att jag slarvat med den här sedan. Beror på dignande bördor.

In Europe, the first Sunday of September is The European Jewish Cultural Day. Here in Gothenburg this was stage at the Jewish Center. I participated with three exhibitions: Faces of Judea in the Exile, Details (from the local main Synagogue from 1855), and Our holy Places: Jerusalem, and Hebron.
Första söndagen i september är Europeisk-judiska kulturdagen. Här i Göteborg markerades detta vid Judiska centret. Mitt bidrag bestod i trenne fotoutställningar: Judeiska ansikten i Exilen, Detaljer (från stora synagogans tak- och muralmålningar från 1855), samt Våra heliga platser: Jerusalem och Hebron.

Below with descriptions (Swedish)
Nedan med beskrivningar.


From Faces of Judea in the Exile
Från Judéiska ansikten i exilen

And from Details
Och från Detaljer

* * *
There was also other activities that day, lectures and talks the whole day. Some with plenty of visitors, others with less…
Det fanns även andra aktiviteter den där dagen. Föredragningar dagen lång. En del med fler, andra med färre deltagare…

The autumn is here, and this evening the Photographic Society of Gothenburg initiates a new semester.
Hösten är över oss och i kväll startar Fotografiska föreningen i Göteborg för säsongen.

A number of projects has been put on the shelf for the time being, such as sorting up the 2,000 pictures from the Americas, as well as from Germany, and Gotland. Please try not to freak out!
Massor av projekt har fått läggas på hyllan tills vidare, t.ex. att sortera de över 2000 bilderna från Amerika, Tyskland och Gotland. Försök låta bli att krisa för den skull!


Kommentarer